PGB over Raadsontmoeting

Tijdens de raadsontmoetingen van 16 juni stond de toekomst van de milieustraat, het opstellen van de toeristische visie en een werkbezoek aan een kwekerij in Haaren op de agenda. Uiteraard was PGB hierbij aanwezig. Meer weten, lees dan snel verder.

Milieustraat

Mileustraat Haaren © helvoirt.net
Mileustraat Haaren

Er zijn weer stappen gezet naar een nieuwe milieustraat en gemeentewerf. Waar moet die komen? Wat gaat het kosten? Er zijn 7 scenario’s bedacht. Voor PGB is duurzaamheid nu en in de toekomst een speerpunt bij de afwegingen. Daarbij speelt verkeer en de afstand die inwoners moeten rijden ook een punt. Net als samenwerking met andere gemeenten. Maar voor PGB is dit een hulpmiddel en geen doel. Een meerderheid van de inwoners wil de huidige milieustraten behouden. PGB gaat daarbij ook voor een goed bereikbaar brengpunt voor Moergestel en niet alleen voor snoeiafval, aldus ons raadslid Johan v/d Brand.

Toerisme
In het kader van de toeristische visie bespraken we de verkeers- en parkeerdrukte in de piekmomenten. PGB wil daarbij inzetten op spreiding van toeristen en recreanten en heeft aangegeven zeker open te staan voor autoluwe gebieden. Wel moet daarbij iedereen onze mooie plekken kunnen bereiken, zo gaf ons raadslid Marieke Moorman aan!

We spraken ook over bestaande versus nieuwe initiatieven. Wat PGB betreft moeten beiden even veel ruimte krijgen om te ontwikkelen, maar moet wel aan de voorkant duidelijk zijn wat er wel en niet kan. Niet dicht regelen, maar wel heldere kaders, zodat niemand voor een verrassing komt te staan. Bij uitbreiding denken wij niet alleen aan financiën, maar ook om toegevoegde waarde voor de mens en omgeving.

Kwekerij
Afgelopen donderdag bezochten Johan van den Brand en Femke

Pijnenburg met andere raads- en commissieleden en de wethouder kwekerij Sterke in Haaren. Gedurende dit bezoek zijn wij bijgepraat over het bedrijf, over de kansen die zij zien voor de toekomst en uitdagingen waar zij tegenaan lopen. Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding over dit indrukwekkende bedrijf. Het was een inspirerende en interessante avond en mooi om te zien hoeveel passie deze ondernemer heeft voor zijn vak.

Marieke Moorman

Meer weten: info@partijgemeentebelangen.nl of Facebook (PGB

Oisterwijk)

 

Fractie PGB