PGB over Raadsplein

Tijdens het Raadsplein van 30 juni hebben onze raadsleden diverse vragen gesteld aan het college. Wil je weten waarover en wat de reacties waren, lees dan snel verder.

Fire Up
Inwoners en ondernemers hebben ons benaderd met hun zorgen over Fire Up. Kort na de grote brand is de productie hervat. Roel v/d Bersselaar wilde van de burgemeester weten of en waarom dat verantwoord was. Naar aanleiding hiervan gaat het college nader onderzoek doen, bijvoorbeeld naar de informatie dat er eerder geen brand is geweest in de productiehal. Volgens ons wel en daarom vinden wij hervatting van de productie niet verantwoord. Wordt vervolgd!

Bosstraat
Op vragen van Carlo van Esch over de woningbouwplannen voor de voormalige school in Moergestel gaf de wethouder aan dat deze in de afrondende fase zitten. Er vindt nu overleg plaats over de prijsstelling van de woningen. Inzet is zo veel mogelijk betaalbaar, maar dat is lastig in de huidige markt. Laten we een broedende kip nu niet storen, maar we zijn uitermate benieuwd wat er uit het ei komt na het reces.

Oisterwijksebaan
Onze fractievoorzitter wilde van de wethouder weten hoe het ervoor staat met de uitkoop van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 2. Het lijkt erop dat dit alsnog kan via de piekbelastersregeling. In september komt hierover waarschijnlijk meer duidelijkheid. Dat klinkt goed!

Huishoudelijke hulp
Vanwege personeelstekorten kan het voorkomen dat inwoners geen hulp bij het huishouden krijgen. Ons raadslid Jan de Laat vroeg de wethouder welke maatregelen hij neemt om de zorg te garanderen? Momenteel speelt dit nog niet, maar wanneer dat voorkomt wordt zoveel mogelijk doorverwezen naar aanbieders zonder wachtlijst. Urgente gevallen krijgen daarbij altijd voorrang.

Levenslange aandoening
Ook wilde De Laat weten of inwoners met een levenslange aandoening steeds opnieuw moeten bewijzen dat zij nog hulp nodig hebben. ‘Oisterwijk doet dit niet en geeft voorzieningen af voor onbepaalde tijd. Bij bepaalde voorzieningen blijft de gemeente wel in contact om in te kunnen spelen op veranderingen in de behoefte. Oisterwijk neemt bij verhuizing in principe de beschikking van de vertrekkende gemeente over’, aldus de wethouder.

Fractie PGB (info@partijgemeentebelangen.nl)