PGB over Raadsplein

Tijdens het Raadsplein van vorige week ging het onder meer over hoogspanningskabels, Museum Van Riel, de Kartonnagefabriek en de starterslening. Wilt u weten wat PGB hiervan vindt, lees dan snel verder.

Hoogspanning

TenneT is van plan om de hoogspanning ondergronds te gaan brengen. Dat ziet er fraaier uit en biedt wellicht ook extra mogelijkheden, bijvoorbeeld voor woningbouw op Oostelvoortjes II. De ondergrondse kabels komen grofweg parallel aan de A58 te liggen. Als PGB vinden wij dit een positieve ontwikkeling, vooral voor Moergestel.

Tuinsieraad Van Riel

© BD.nl
© BD.nl

Bij Museum Van Riel in Heukelom is een zogenaamd Tuinsieraad gerealiseerd. Dat is echter zonder vergunning gedaan en past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Eerder heeft de raad al een voorlopig besluit genomen om dit niet te legaliseren. Toen hebben we als PGB de eigenaar nog geadviseerd om te proberen met zijn omgeving tot een compromis te komen. Dat blijkt helaas niet gelukt. Wij zien daarom geen reden om nu tot een ander standpunt te komen. Maar we zien wel nog steeds de toegevoegde waarde van het museum!

Kartonnage

© BD.nl
© BD.nl

In overleg met de projectontwikkelaar, de buurt en de monumentencommissie zijn nieuwe stedenbouwkundige uitgangspunten voor de Kartonnagefabriek en omgeving opgesteld. Als PGB zijn wij blij dat alle partijen water bij de wijn hebben gedaan. Wij hebben nog wel gevraagd te kijken naar de mogelijkheden op deze plek ook betaalbare woningen te realiseren en nu al de bouwval te laten slopen. Tenslotte hebben we opgeroepen om bij het vervolg de buurt goed mee te nemen bij de planuitwerking en de uitvoering. Want samen kom je verder!

Starterslening

© BD.nl
© BD.nl

PGB is uitermate content met het voorstel om de starterslening nieuw leven in te blazen. Het is niet de ultieme oplossing, maar kan voor sommige jeugdigen wel een steuntje in de rug betekenen. Maar er moeten natuurlijk vooral voldoende betaalbare woningen zijn. Daar moeten we dus op blijven inzetten. Er komt een bijeenkomst om samen de mogelijkheden te verkennen. Wij dragen graag ons steentje bij!

Meer weten of vragen?

Kijk dan op onze website, Facebook-pagina of reageer per mail.

Carlo van Esch (fractievoorzitter PGB)