Wonen, verkeer en corona

Impressie nieuwbouw, met groenstrook, op de plek van de kartonnagefabriek (rechts) aan de Baerdijk © Kempenadvies

PGB over raadsvergadering van 18 maart 2021
Wonen, verkeer en corona

Tijdens de raadsvergadering van 18 maart was het centrale thema van de avond ‘wonen’. Maar daarnaast ging het ook over verkeersknelpunten en over corona-ondersteuning. Benieuwd naar de inbreng van PGB hierover, lees dan snel verder.

PGB-raadslid Marieke Moorman
Marieke Moorman

Verkeer
Als PGB hebben we tijdens het vragenhalfuur een aantal vragen gesteld over verkeersknelpunten. Ons raadslid Marieke Moorman heeft de wethouder opgeroepen om in gesprek te gaan met de bewoners van de Schoolstraat in Moergestel, omdat die veel overlast ervaren. Die heeft beloofd deze handschoen op te pakken.

Onze fractievoorzitter Carlo van Esch ging in op de verkeersproblematiek rondom het Kerkplein in Oisterwijk. De vraag is namelijk of afsluiting van de Begijnhofstraat de beste oplossing is. De wethouder gaf aan binnen een jaar te evalueren of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Aangezien er in onze gemeente her en der sprake is van hinderlijke effecten van het verkeer, hebben wij gevraagd om hierover met de raad in gesprek te gaan. Afspraak is nu dat het college een uitvoeringsplan gaat maken, waarna de raad hierover bijgepraat wordt. Wij houden de vinger aan de pols!

Wonen
We hebben ingestemd met de nieuwe uitgangspunten voor de Kartonnagefabriek aan de Baerdijk. Zowel projectontwikkelaar als de buurt hebben water bij de wijn gedaan. We hebben nog drie aandachtspunten meegegeven. Ten eerste de oproep om de verloederde gebouwen zo snel mogelijk te slopen. Daarnaast om in gesprek te blijven met de buurt over hun zorgen en wensen. En tenslotte om in overleg te gaan met de eigenaar over de te bouwen woningen. Betaalbaar zit er in dit geval niet in, maar wellicht wel net daarboven. En laten we samen zoeken naar mogelijkheden om alsnog  goedkope huizen te realiseren. Wellicht kan de starterslening, die op ons initiatief nieuw leven is ingeblazen, daarbij een handje helpen.

Roel van de Bersselaar

Corona-steun
Om bedrijven en verenigingen te ondersteunen met de Corona-gelden die de gemeente heeft gekregen vanuit het Rijk, juichen wij van harte toe. Daar hebben wij uiteraard mee ingestemd, maar wel met een inperking van de ruimte van het college, aldus PGB’er Roel v/d Bersselaar. Hopelijk helpt dit om de Corona-crisis door te komen.

Fractie PGB

Afbeelding: Impressie nieuwbouw, met groenstrook, op de plek van de kartonnagefabriek (rechts) aan de Baerdijk © Kempenadvies