PGB over de raad: gebiedsvisie Nijverheidsweg, woningbouw, verkeer en cultuurcentra

Afgelopen week vergaderde de raad digitaal over een aantal belangrijke onderwerpen. Het ging onder meer over woningbouw, verkeer, cultuur en geld. Wilt u weten wat PGB daarvan vond, lees dan snel verder.

Gebiedsvisie Nijverheidsweg

Wederom lag de Gebiedsvisie voor de Nijverheidsweg oftewel KVL Noord voor. Doel hiervan is om het bedrijventerrein in Oisterwijk om te zetten naar woningen. Ons raadslid Ingrid van Boven gaf aan dat aan onze eerdere kritiekpunten invulling was gegeven: 1) de koppeling met de Bedrijfsweg is losgelaten, 2) een onderbouwing hoe het appartementencomplex past in het geheel, en 3) iedereen heeft zijn reactie kunnen geven op de visie. Van dat laatste is gretig gebruik gemaakt, enerzijds door de bewoners van KVL en anderzijds door de bewoners van de Kerkhovensestraat/Sprendlingenstraat. De laatste vragen om hun huizen ook als woningen te bestemmen en niet als bedrijven, wat nu feitelijk al het geval is. In de raad van begin juli komen we daar verder op terug.

Toekomst Recreatieparken

Afgelopen jaren heeft de gemeente de toekomst van alle recreatieparken beoordeeld. Reden daarvan is dat in een aantal gevallen sprake is van permanente bewoning en van achterstallig onderhoud. Insteek is nog steeds dat de parken zijn bedoeld voor recreatie, maar in een aantal gevallen mag je wat ons betreft ook kijken naar maatwerkoplossingen, aldus ons raadslid Rob van Seters. Daarbij doelen wij onder meer op het initiatief van de Hermitage in Oisterwijk, maar ook van de Noenes in Haaren. Wij staan open voor hun plannen!

Voorkeursrecht op grond voor woningbouw

Het college wil een voorkeursrecht vestigen op Pannenschuur VI en Oostelvoortjes II, omdat deze in beeld zijn voor woningbouw. Gevolg is dat eigenaren de grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden en zo kunnen we de regie houden. Jurgen Bogers van PGB vroeg zich af waarom we het niet zouden doen. Oftewel: wij zien geen reden om ‘nee’ te zeggen.

Verkeer in Oisterwijk

Er ligt een plan voor de infrastructuur in de kern Oisterwijk. PGB liet horen voorstander te zijn van het scenario om meer ruimte te geven aan het langzame verkeer. Vooral in deze tijd dat er meer mensen thuiswerken en er daardoor minder verkeer is, is de tijd rijp om meer in te zetten op fietsers, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch.

Cultuurcentra

De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de exploitatie van onze cultuurcentra. Hieruit komt een aantal zorgpunten naar voren, waarmee we aan de slag moeten. Voor ons is vooral van belang dat we met elkaar bepalen wat we verstaan onder de ‘culturele motor’, gaf ons raadslid Roel v/d Bersselaar te kennen. Maar ook de exploitatie blijft een aandachtspunt. Het komende jaar gaan we dus aan de slag met de toekomst van Tiliander en Den Boogaard, maar niet te vergeten ook Den Domp in Haaren.

Jaarrekening 2019

Dat uit de jaarrekening blijkt dat we een financieel zwaar jaar achter de rug hebben, zal geen verrassing zijn. Zowel de Jeugdzorg als de WMO hebben hun sporen nagelaten, zoals bijna overal in het land. Hopelijk gaat het Strijdplan Sociaal Domein eraan bijdragen dat we hier meer grip op krijgen. Dan hoeven we de reserves daar ook niet voor in te zetten. Het riep bij ons nog wel de vraag op: Wat doen we met de over te hevelen budgetten? Vullen we daar de spaarpot mee aan of zetten we het alsnog in voor bijvoorbeeld de dorpspomp op De Lind en de lichtmasten bij Roef! Die keuze moeten we maken op 2 juli.

Meepraten?

Over deze en andere onderwerpen neemt de raad op 2 juli een besluit. Wilt u daarover nog iets kwijt, laat het ons weten! Dat kan via info@partijgemeentebelangen.nl of via Facebook. Wij horen graag van u!

Carlo van Esch (fractievoorzitter PGB)