De raad van 4 juni: arbeidsmigranten, veehouderij en woningen

Op 4 juni vergaderde de raad onder meer over de huisvesting van arbeidsmigranten, ontwikkelingen in de veehouderij en voorrang bij toewijzing van woningen. Wilt u weten wat PGB daarvan vond, dat leest u hierna.

Woningen

Bij het vragenhalfuurtje vroeg onze fractievoorzitter Carlo van Esch welke mogelijkheden er zijn om onze eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van koop- en huurwoningen. In andere gemeenten schijnt dit mogelijk te zijn. Aangezien de wethouder geen duidelijk antwoord kon geven, komt hij binnen een maand met nadere informatie. Even afwachten dus!

Arbeidsmigranten

Er ligt een plan voor huisvesting van arbeidsmigranten aan de Oliviersweg. Ingrid van Boven heeft namens PGB aangegeven dat wij liever eerst beleid zouden afwachten. Er zijn namelijk veel zorgen vanuit de buurt. Daarom hebben wij er samen met een aantal andere partijen op aangedrongen dat het college eerst nog in gesprek gaat met de initiatiefnemer en de omgeving om tot goede afspraken te komen. Pas dan zullen wij een definitief standpunt innemen.

Veehouderij

De meningen binnen de raad over de veehouderij lopen al jarenlang uiteen. We hebben echter allemaal gezondheid en leefbaarheid hoog in het vaandel, onderstreepte ons raadslid Jurgen Bogers in een motie van PGB, PrO en De Laat. Daarom hebben we besloten dat we nog voor de zomer in gesprek gaan met elkaar om de ambities met elkaar te verkennen. Hopelijk leidt dit alsnog tot een gedragen koers, waarmee zowel boeren als burgers vooruit kunnen. Dat moet uiteraard passen in het totaalplaatje voor het buitengebied en daarbij moeten we natuurlijk anticiperen op de komst van Haaren. Goed om te zien dat we bij een concrete ontwikkeling van een varkensbedrijf aan de Donkhorst in Moergestel al redelijk eensgezind waren (met dank aan PrO).

Meer weten?

Volg ons op facebook. Binnenkort staan er ook weer interessante onderwerpen op de agenda, zoals de Gebiedsvisie Nijverheidsweg, een rapport over recreatieterreinen, een onderzoek naar onze cultuurcentra, Verkeersplan Oisterwijk en een Voorkeursrecht voor Pannenschuur en Oostelvoortjes. Wilt u daarover meedenken en meepraten, laat maar weten!