PGB kiest voor perspectief

Mei 2020 – In de laatste raadsvergadering stonden het Strijdplan Sociaal Domein en de Perspectiefnota op de agenda. Belangrijke onderwerpen, waarin onder meer aandacht voor woningbouw gemeentelijke locaties, verenigingen tijdens Corona en de plannen voor Sportpark Stokeind. 

Strijdplan Sociaal Domein

We hebben ingestemd met het Strijdplan. Reden is dat wij meer mogen uitgaan van de eigen kracht van mensen. Zorg is geen vanzelfsprekendheid, zoals ons raadslid Rob van Seters aangaf. Het geld dat we daarmee besparen, kunnen we inzetten voor iedereen die het écht nodig hebben. We hebben wel onze kanttekeningen geplaatst bij de geraamde besparingen en of de basisstructuur de afschaling van zorg aankan. Daarom hebben wij het college opgeroepen om hierop voor de begroting terug te komen.

Woningbouw eigen locaties in Heukelom, Oisterwijk en Moergestel

De raad heeft ingestemd met ons voorstel om voortvarend aan de slag te gaan met de eigen locaties zoals De Leye en Bienekebolders. Op die manier kunnen sneller woningen gerealiseerd worden waaraan behoefte is, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. De gemeente staat immers zelf aan het roer. Bijkomend voordeel is dat we de spaarpot hiermee aanvullen. Het mes snijdt aan twee kanten!

Verenigingen tijdens Corona

Niet alleen bedrijven en werknemers ervaren nadelen van de Corona-crisis. Dat geldt ook voor ons verenigingsleven. Daarom heeft ons raadslid Roel v/d Bersselaar het college opgeroepen navraag te doen bij alle verenigingen hoe ze ervoor staan. Helaas kregen we daar de handen niet voor op elkaar, maar de wethouder zegde wel toe in gesprek te gaan als verenigingen tegen knelpunten aanlopen.

Sportpark Stokeind in Moergestel

Unanieme steun voor ons voorstel over Sportpark Stokeind. Alle partijen staan immers positief tegenover het initiatief van MTV Stokeind, Audacia, Gilde St. Sebastiaan & Barbara en Roef!. De financiële middelen zijn echter beperkt. Daarom hebben we nu het college opgedragen snel met informatie te komen, zodat we bij de begroting een keuze kunnen maken. Marieke Moorman van PGB heeft het college wel opgeroepen om met de verenigingen te kijken naar de mogelijkheden van fasering en financiering. Wordt vervolgd!

Meer weten?

Mail ons (info@partijgemeentebelangen.nl) of volg ons op Facebook. Wij staan altijd open voor signalen en suggesties.

Carlo van Esch, fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen