Het licht is zeker nog niet uit! PGB over Roef!

Afgelopen maandag 18 mei kwamen de budgetten aan bod die voor Roef! In 2019 niet waren gebruikt, maar dit jaar alsnog ingezet zouden kunnen worden. Op het spel stonden de aanleg van handbalvelden en verlichting voor de softbalvelden. Kosten: €180.000 voor beiden. Dat is €20.000 meer dan eerder begroot. Voorstel van het college: €128.000 nú overhevelen voor de aanleg van de handbalvelden en later beslissen over het budget voor de lichtmasten bij de softbalvelden. Daar heeft PGB mee ingestemd.

PGB voorstander sportief Stokeind

Allereerst willen we benadrukken dat PGB voorstander is van het initiatief van de diverse verenigingen, die samen willen gaan werken op ‘t Stokeind. Niet voor niets dienden wij eerder een motie in om duidelijkheid te krijgen over de situatie bij Stokeind, zodat bij de Perspectiefnota een serieuze afweging gemaakt kan worden.

PGB gunt de Moergestelse verenigingen een toekomstbestendig sportpark, net zoals we deze in Oisterwijk gerealiseerd hebben. Echter hebben we ook met de realiteit te maken: onze gemeente staat er financieel niet voordelig voor en we moeten keuzes maken. We willen geen loze beloftes doen en we willen integraal beslissen. Alleen zo kunnen we de gemeentefinanciën weer op de rit krijgen.

Velden spoed door aanbesteding

In dit licht heeft PGB ervoor gekozen om op dit moment alleen het budget over te hevelen voor de aanleg van de handbalvelden: dit is strikt noodzakelijk wegens een aanbestedingsprocedure. Dit betekent niet dat de verlichting voor softbal er niet komt: bij de jaarrekening is er nog een kans om de afweging te maken.

Vervolg?

Kortom: PGB is vóór een volwaardig sportpark in Moergestel, maar is ook eerlijk en realistisch. We moeten iedere keer afwegingen maken nu we krap bij kas zitten en dat doet PGB het liefst integraal. Daarom zal PGB bij de jaarrekening een definitieve, integrale beslissing maken over de overheveling van de budgetten en zal PGB bij de perspectiefnota terugkomen op het totaalplan voor het sportpark. Het is dus zeker nog geen gelopen race en het licht op het sportpark is zeker nog niet uit!

Marieke Moorman,
Raadslid PGB