PGB over veehouderij

Afgelopen ‘raad’ stond de veehouderij centraal. Van het veehouderijbeleid tot de langverwachte uitkoop van Oisterwijksebaan 2.

Uitkoop Oisterwijksebaan 2
Heukelom, Westend en Pannenschuur kunnen opgelucht ademhalen. Letterlijk. Met de uitkoop van de varkenshouderij aan Oisterwijksebaan 2 komt er hopelijk een einde aan een lange periode van overlast. Als PGB zijn wij hier al lang voorstander van. Wij feliciteren onze inwoners van harte!

Uitbreiding Oisterwijksebaan 6
3 stemmen voor, 3 tegen? Het lijkt vreemd, maar heel PGB is nog steeds voor duurzame krimp van de intensieve veehouderij. Daarom stemden wij eerder al tegen uitbreiding. De ondernemer voldoet ruimtelijk gezien echter aan alle regels waar onze raad op kan toetsen. Wel is nog steeds onduidelijk of hij voldoet aan de stikstofnormen. En daar gaat de provincie over. Door nu in te stemmen, krijgen we daar duidelijkheid over. Ook geeft dit omwonenden nieuwe kansen om tegenargumenten in te brengen. Het andere deel van de PGB-fractie stemde niet voor niets tegen. Zo laten we nogmaals zien dat gezondheid en leefbaarheid voorop staan. PGB is géén voorstander van zo’n grootschalige ontwikkeling! Ons doel blijft duurzame krimp.

Geen Geurverordening
Een ander onderwerp was de geurverordening. Hiermee zouden er strengere grenzen worden gesteld aan de toegestane geuremissies. Niet veel strenger, Oisterwijk zou zich aansluiten bij de normen die in het overgrote deel van het land gelden en die aansluiten bij het provinciale en Haarense beleid. Ondanks diverse stemrondes kwam hier geen meerderheid voor in de raad. Oisterwijk blijft dus ruimere geurnormen houden. Een gemiste kans!

Koers van Veehouderijbeleid
Op het digitale raadsplein spraken we over de kaders voor veehouderijbeleid. Het is vooral van belang dat we met elkaar de koers bepalen. Voor ons is die stip op de horizon dat gezondheid en leefbaarheid voorop staan. Daarom streven wij naar duurzame krimp. Daarbij mag ook oog zijn voor de belangen van de boer. Op 4 juni staat dit onderwerp weer op de agenda. Zou mooi zijn als er dan duidelijkheid zou komen over de richting, zodat we die kunnen gebruiken bij vervolgstappen!

Wilt u meepraten? Reageer via info@partijgemeentebelangen.nl of via facebook.

Roel vd Bersselaar,
Raadslid PGB