PGB over eerste digitale raadsontmoeting

De Kracht van Samen in Sociaal Domein!

Afgelopen donderdag was er een primeur: De eerste digitale raadsontmoeting. En meteen een belangrijk onderwerp, namelijk het Strijdplan Sociaal Domein. Wilt u weten wat PGB daarvan vond, lees snel verder.

Ruimhartig beleid
Onze fractievoorzitter Carlo van Esch gaf aan blij te zijn dat het Strijdplan op de agenda stond, want dan kunnen we het er met elkaar over hebben. Het huidige beleid is niet meer vol te houden. Dat blijkt uit de tekorten in nagenoeg het hele land.

Kracht van Samen
Zorg is geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten met elkaar keuzes maken. Dat betekent meer uitgaan van de eigen kracht van mensen en hun omgeving, zoals bedoeld bij de introductie van de nieuwe wetten in 2015 (3 decentralisaties).

Zakelijk en Sociaal
Het mag wat ons betreft best wat zakelijker, waarbij we meer uitgaan van wat iemand zelf kan of met inzet van zijn eigen netwerk. Maar dat kan nog steeds sociaal, dus dat je ondersteuning krijgt als je dat ook echt nodig hebt. Oftewel: Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig!

Randvoorwaarden
Daarbij gelden voor ons wel een aantal uitgangspunten. Ten eerste moet de sociale basisstructuur het aankunnen. Een goede onderlinge samenwerking is daarbij essentieel. Bovendien moeten de maatregelen haalbaar zijn. We moeten ons niet rijk rekenen. En ten derde moeten we ook kijken naar de bedrijfsvoering. Daarmee doelen wij op meer regie vanuit de gemeente, maar ook een andere ‘mindset’ bij de medewerkers.

Communicatie
Als PGB zien we zeker mogelijkheden in het Strijdplan, maar vragen wel aandacht voor de scherpe kantjes. We hebben daarom het college opgeroepen de kritiek ter harte te nemen. Als we definitief gaan werken op de nieuwe manier, dan gaat dat gevolgen hebben voor onze inwoners. Daarom vinden wij de communicatie hierover van groot belang.

Vervolg?
Het Strijdplan komt eind mei in de raad ter besluitvorming. Vervolgens kunnen we bij de Perspectiefnota een integrale afweging maken. Wilt u ons vooraf nog wat meegeven, laat maar weten. Dat kan via info@partijgemeentebelangen.nl of kijk op onze website of Facebook-pagina.

Carlo van Esch (Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen)