PGB over AZC en verkeersplan Moergestel

Op 20 februari stonden onder meer deze twee onderwerpen op de agenda van het Raadsplein. Natuurlijk waren wij aanwezig.

Verkeersplan
Het verkeersplan doet veel stof opwaaien in Moergestel. Zoals onze wethouder Dion Dankers aan het slot van de informatieavond terecht constateerde, zijn er bijna overal net zo veel voor- als tegenstanders voor. Vandaar zijn oproep aan de raad om een besluit te nemen en het niet verder vooruit te schuiven. Daarbij gaf hij aan dat hoewel het college voor scenario 1 (maatregelen in de kom) is, ook de andere scenario’s mogelijk zijn. Als de raad maar een keuze maakt zodat er voortgang komt. PGB wil de randweg op termijn ook zeker nog niet uitsluiten. De optie Waterhoefweg voor de randweg heeft daarbij niet onze voorkeur. Zoals ons raadslid Marieke Moorman al aangaf, ligt voor PGB wel de prioriteit bij oplossingen op korte termijn. Daarbij denken wij aan het uit elkaar halen van het zwaar verkeer, door in- en uitgaand verkeer over verschillende wegen te leiden.

AZC
De nieuwe conceptovereenkomst stond op het programma. Belangrijkste vraag was of er nog veilige landers naar Oisterwijk komen. Volgens de bestuursovereenkomst is dat nog steeds mogelijk. Maar omdat we deelnemen aan de pilot Regioplaatsing kansrijke vergunninghouders zal in de praktijk de samenstelling erg veranderen. Op een vraag van ons raadslid Roel van den Bersselaar naar de praktische gevolgen van de pilot gaf de burgemeester aan dat de mogelijkheid bestaat dat de hele populatie op termijn zal gaan bestaan uit mensen uit de pilot. Geen veilige landers meer dus. Aan PGB nu de vraag of het college daarmee voldoende tegemoet komt aan de wensen van de raad en de bevolking.

Raadsvergadering
Op 5 maart staan deze onderwerpen op de agenda van de raad. In onze fractievergadering van 2 maart zullen wij onze standpunten voor het verkeersplan en het AZC bepalen. Als u die avond ook graag meepraat, mail dan info@partijgemeentebelangen.nl zodat wij een plek aan tafel voor u regelen. U kunt ook reageren via Facebook of op info@partijgemeentebelangen.nl.

Roel van den Bersselaar

Raadslid namens Partij Gemeente Belangen