PGB over Raadsplein

Staalbergven, arbeidsmigranten en Corona
Tijdens het eerste raadsplein na het zomerreces stonden er meteen een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Het ging onder meer over het Staalbergven, de huisvesting van arbeidsmigranten en het Corona-herstelplan. Wil je weten wat PGB ervan vond, lees dan snel verder.

Staalbergven
Het contract met Natuurmonumenten voor Staalbergven loopt eind 2021 af. Als er daarvoor geen nieuwe overeenkomst is, betekent dat sluiting. We weten ook dat Staalbergven grondig gerenoveerd moet worden en dat kost veel geld. Normaal komt het college met een voorstel voor een nieuw contract en tegelijk met een investeringsvoorstel. Door tijdgebrek gaat dat nu niet en moeten we eerst een overeenkomst sluiten en daarna besluiten over de investering. Ons raadslid Roel v/d Bersselaar heeft aangegeven dat wij blij zijn met de mogelijkheid om Staalbergven open te houden maar dat we uit voorzorg moeten regelen dat de overeenkomst bijgesteld kan worden als de renovatie financieel niet haalbaar blijkt. We willen Staalbergven graag houden, maar niet ten koste van alles.

Arbeidsmigranten
Vele inwoners en bedrijven zijn betrokken geweest bij het voorbereiden van het Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten. Het is een goede regeling, waarmee de gemeente voortaan vergunning kan verlenen voor het wonen van buitenlandse arbeiders. Volgens vastgestelde regels. En zo ook misstanden kan voorkomen. Daar ligt wel een stevige taak voor het college, aldus ons raadslid Johan v/d Brand. Want er wonen nu al heel veel arbeidsmigranten zonder vergunning op plaatsen waar het niet mag. Best spannend dus. Vast staat dat onze bedrijven ze wel heel hard nodig hebben.

Herstelplan
Onze raadsleden Jan de Laat en Femke Pijnenburg spraken over het corona herstelplan. Voor 2021 ontvangt de gemeente een bijdrage van het Rijk voor Corona. Het herstelplan is opgesteld om de middelen daar in te zetten waar dit het hardste nodig is. De input van de raad is hierin meegenomen. Wij als PGB uitten onze zorgen over de op een na hoogste post in het herstelplan, de gederfde inkomsten van de gemeente zelf. Tijdens de raadsvergadering van 14 oktober komen we hier verder op terug.

Meer weten?
Kijk op www.partijgemeentebelangen.nl of Facebook.