PGB over laatste raadsvergadering voor reces

Op 12 juli was de laatste raadsvergadering voor het politieke reces. Het ging onder meer over Haarendael, De Leye en Verkeersknelpunten. Wilt u weten wat PGB hiervan vond, dat leest u hierna.

Haarendael
Door het verlopen van de beslistermijn, is vorig jaar een vergunning van rechtswege ontstaan voor de huisvesting van 266 arbeidsmigranten op Haarendael. Dat was nog onder het bewind van de gemeente Haaren. Namens PGB heeft Carlo van Esch aangegeven het te betreuren dat dit zo is gelopen, maar dat we nu vooral met elkaar moeten vooruit kijken. Dat betekent allereerst dat er een nieuwe kans is de plannen te toetsen nu er bezwaren zijn ingediend. En in de tussentijd strikt handhaven, aldus Haarens raadslid Femke Pijnenburg. En niet meer dan de nu vergunde 45 seizoenarbeiders, waar de omgeving al niet blij mee was, zoals PGB’er Johan v/d Brand aangaf. Laten we samen inzetten om een mooie toekomst voor dit stukje Haarens erfgoed.

De LeyeDe grond van De Leye is wat ons betreft uitstekend geschikt voor woningbouw. Als raad hebben we de uitgangspunten daarvoor bepaald. Het gaat dan om een mix van doelgroepen, dus zowel voor senioren (nabij zorgvoorzieningen) als voor jongeren. Daarnaast gaan we voor een groot aandeel betaalbare woningen (50%). En het moet natuurlijk passen in het dorpse karakter. Wij gaan ervan uit dat binnen deze randvoorwaarden een mooi en haalbaar plan komt.

Verkeer
Uit de jaarrekening bleek dat er in 2020 ettelijke miljoenen overblijven, waarmee we de gemeentelijke reserves kunnen aanvullen. Ons raadslid Roel v/d Bersselaar stelde voor om een ton hiervan te gebruiken voor verkeersknelpunten. We krijgen namelijk regelmatig signalen hierover, maar in de praktijk is er geen geld om hiermee aan de slag te gaan. De meerderheid van de raad was het hiermee roerend eens.

Reces
Het politieke reces begint nu en loopt tot eind augustus. Mocht er in de tussentijd iets zijn, kunt u ons gewoon benaderen. Kijk dan op onze site, volg ons op Facebook en Instagram of stuur ons een mail via info@partijgemeentebelangen.nl. Wij wensen u een zonnige en gezonde zomer!

Raadsleden PGB