PGB over laatste raadsvergadering voor reces

In de laatste raadsvergadering voor het politieke zomerreces stond nog een aantal belangrijke
onderwerpen op de agenda. Uitbreiding van een varkensbedrijf, het betrekken van jeugd bij de
politiek, een gebiedsvisie voor KVL Noord, de jaarrekening 2018 en duurzaam en
levensloopbestendig wonen. 

Uitbreiding varkensbedrijf

Voor PGB zijn de grenzen aan de groei van de veehouderij allang bereikt. Voor ons staan gezondheid en leefbaarheid voorop en daarom kiezen wij voor ‘duurzame krimp’. De uitbreiding van het varkensbedrijf aan de Oisterwijksebaan 6 past niet in dat plaatje, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Aangezien er landelijk de nodige ontwikkelingen zijn rondom de stikstofuitstoot en sanering van bedrijven, hebben wij een voorstel van PrO gesteund om eerst nog nader onderzoek te doen. Precies de helft van de raad was hiermee akkoord. Daardoor is het doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering.

De jeugd heeft de toekomst

Ons 20-jarige raadslid Marieke Moorman heeft samen met de andere jongeren in de raad een voorstel gemaakt om de jeugd meer te betrekken bij de politiek. Dan gaat het om een kinderraad met een kinderburgemeester, een jongerenavond en een introductie in gemeentepolitiek. Aangezien de jeugd de toekomst heeft en ook hun stem gehoord moet worden, hebben wij als PGB uiteraard ingestemd met deze plannen.

Gebiedsvisie KVL Noord

We hebben ook ‘ja’ gezegd tegen het opstellen van een gebiedsvisie voor het gebied ten noorden
van het KVL-terrein, hoewel we daar wel de nodige kanttekeningen bij gemaakt hebben. Dat had
vooral te maken met de toezeggingen die de wethouder ons eerder had gedaan, maar niet kon
nakomen. De gebiedsvisie was namelijk nog niet klaar, maar er was ook nog geen concrete oplossing
voor de omgeving op het gebied van verkeersveiligheid en privacy. En dat had hij wel beloofd.
Afspraak is nu dat er niet gebouwd wordt totdat de gebiedsvisie alsnog klaar is. In de tussentijd
worden ook de gesprekken met de buurt voortgezet. Hopelijk nu wel met een goed resultaat!

Jaarrekening 2018

Net zoals bij bijna in het hele land, blijkt ook onze gemeente veel last te hebben van de tekorten binnen het sociaal domein (jeugdzorg en WMO). Dit blijkt ook wel uit de jaarrekening 2018. Ons raadslid Roel v/d Bersselaar heeft daarom namens PGB hierover zijn zorgen geuit en het college opgeroepen om hierop te sturen. Gelukkig is onze wethouder Dion Dankers hier al druk mee bezig en komt hij in september met voorstellen naar de raad om keuzes te kunnen maken.

Duurzaam en levensloopbestendig wonen

PGB heeft ingestemd met het invoeren van een lening om duurzaam en levensloopbestendig te wonen. Op deze manier stimuleren we onze inwoners dat ze energiemaatregelen kunnen treffen en langer zelfstandig kunnen blijven wonen, aldus ons raadslid Rob van Seters. Op ons initiatief heeft de raad wel besloten om in september nader te bezien hoeveel budget we hiervoor vrij kunnen maken.

Politiek reces

Tot eind augustus is het nu politiek reces. Tijd om te genieten van de zomer. Ook voor ons als PGB, maar we zitten natuurlijk niet helemaal stil. Dus mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten (www.partijgemeentebelangen.nl). Want PGB luistert, ook in de zomerperiode. Wij wensen u een fijne vakantie!

Carlo van Esch,
Fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)