PGB over de Veehouderij

Grenzen aan de groei bereikt!

Net voor het zomerreces heeft de gemeenteraad een aanhoudingsbesluit genomen in het kader van de Wet Geurhinder. Dit betekent dat alle aanvragen om een veehouderij uit te breiden niet verleend worden totdat er nieuw geurbeleid is vastgesteld. Weer een stap in de goede richting wat PGB betreft.

Nieuw beleid
Als PGB zijn we erg blij met dit besluit. Dat geeft ons tijd en ruimte om nieuw geurbeleid op te stellen dat past in de huidige tijd. Daarnaast zijn we ook bezig om nieuw veehouderijbeleid op te stellen. Daarbij gaan wij als partij uit van ‘duurzame krimp’, want de grenzen aan de groei zijn in onze ogen bereikt. Gezondheid en leefbaarheid dus echt voorop!

Koerswijziging
Dat een koerswijziging hard nodig is, blijkt wel uit recente berichtgeving. Uit een rapport van het VN-klimaatpanel blijkt dat we met zijn allen minder vlees moeten gaan eten. En ook het kabinet trekt niet voor niets tientallen miljoenen uit om de veestapel fors in te krimpen. Dit alles is nodig om de klimaatdoelen te halen en stikstof- en CO2-uitstoot fors te verminderen. De opwarming van de aarde bedreigt namelijk de voedselvoorziening in de wereld.

Stapje voor stapje
We zetten in onze gemeente dus stappen in de goede richting naar een gezonder en leefbaarder buitengebied, maar we zijn er nog lang niet. Dat blijkt ook wel uit een raadsinformatiebrief van juni jl. waarin staat dat er nog verschillende aanvragen zijn voor (forse) uitbreidingen van veehouderijen in onze gemeente.

Stoppers?
PGB vraagt zich wel af hoeveel veehouderijen van plan zijn om te gaan stoppen. Per 2020 moeten ze immers voldoen aan strengere landelijke en provinciale eisen. Daarom hebben we vragen gesteld hoe het college hierop anticipeert. Dat kan enerzijds door het gesprek aan te gaan met de boer en anderzijds door op te treden als de afspraken niet worden nagekomen.

Denk mee!
Mocht u mee willen denken over de nieuwe koers voor de veehouderij, laat het ons weten. Wij luisteren graag naar uw gedachten daarover. Mail ons dan  of reageer via onze website of Facebook-pagina.

Carlo van Esch (fractievoorzitter)