Raadsvragen Cameratoezicht buitengebied

Oisterwijk, 25 augustus 2019

Aan het College van B&W van de gemeente Oisterwijk

Onderwerp: Cameratoezicht buitengebied (art. 34 Reglement van Orde)

Geacht College,

In Brabants Dagblad van 13 augustus lazen wij dat Gedeputeerde Staten overweegt cameratoezicht in de buitengebieden in te stellen. Doel hiervan is onder meer het opsporen van afvaldumping. Er vinden op diverse plekken proeven plaats met verschillende hulpmiddelen.

In onze gemeente hebben wij regelmatig last van het dumpen van (drugs-)afval, met alle overlast en kosten die daarmee gepaard gaan. Daarnaast hebben wij begrepen dat op relevante plekken in onze gemeente glasvezel ligt die geschikt is voor het aansluiten van camera’s.

Vandaar de volgende vragen:

  • Klopt het dat in het buitengebied glasvezelverbindingen liggen die geschikt zijn voor het installeren van cameratoezicht?
  • Bent u bekend met de diverse proeven van de provincie op gebied van toezicht in het buitengebied?
  • Welke argumenten voor en tegen cameratoezicht in het buitengebied, specifiek gericht op het voorkomen of opsporen van afvaldumping zijn er?
  • Overweegt u, rekening houdend met de argumenten uit de vorige deelvraag, in overleg met de provincie deel te nemen aan een proef met cameratoezicht in het buitengebied, of op een andere manier cameratoezicht in het buitengebied in te stellen?
  • Ziet u mogelijkheden voor subsidie door de provincie of kostendeling met de provincie nu de provincie proeven doet met de inzet van hulpmiddelen voor toezicht in het buitengebied?

Wij zien uit naar een spoedige reactie van uw kant.

Met vriendelijke groeten,

namens de Fractie van Partij Gemeente Belangen (PGB),

Roel van den Bersselaar (Raadslid)