Scalpel of kaasschaaf?

Het zal u niet ontgaan zijn. De gemeente Oisterwijk staat voor een financiële uitdaging. Door stijgende kosten voor Jeugdzorg en Wmo met tegelijkertijd een dalende bijdrage hiervoor is er een tekort ontstaan. Een tekort dat oploopt tot € 3 miljoen in 2022.

Opties?

Wat te doen? De zorguitgaven maximeren op het bedrag dat vanuit het Rijk wordt ontvangen? Behalve dat dat wettelijk niet kan, laten we daarmee de kwetsbaren in onze samenleving in de kou staan. Daar zal PGB nooit voor kiezen.

Een niet-sluitende begroting indienen bij de Provincie? De gemeente komt dan onder toezicht te staan. We hebben dan minder te zeggen over onze eigen uitgaven maar moeten nog steeds het tekort oplossen. Ook daar zal PGB niet voor kiezen.

Een lobby bij het kabinet Rutte loopt al en levert tot op heden niet veel op. Er is een bedrag van € 1 miljard voor alle gemeenten toegezegd, te verdelen over 3 jaar. Met dat bedrag worden de al eerder door het kabinet ingezette bezuinigingen op de Wmo en Jeugdwet hooguit wat verzacht en het is bovendien maar voor 3 jaar. We kunnen hopen op meer, maar zekerheid is er niet.

Wat dan wel?

We staan voor een “ombuigingsoperatie”. Ofwel een bezuinigingsronde. Als PGB zijn we daar zeker niet blij mee, maar we nemen wel onze verantwoordelijkheid. Door het college is een overzicht opgesteld met bezuinigingsmogelijkheden. Daar staan reële en minder reële posten op en voor ons aanvaardbare en niet aanvaardbare posten. Wordt een kaasschaaf of een scalpel? PGB kiest voor de scalpel. Wij willen duidelijke keuzes, ook al zullen die pijn gaan doen.

Op 16 september is er voor iedereen de mogelijkheid met de raad en het college te praten over de mogelijkheden en aan te geven waar volgens u wel en waar juist niet op bezuinigd mag worden. Wij willen graag hierover met u in gesprek. Dat kan op 16 september in het Raadhuis, of via onze Facebookpagina en via onze mail. Want PGB luistert, ook als het om minder prettige onderwerpen gaat!

Roel van den Bersselaar
Raadslid namens PGB