PGB stemt tegen uitbreiding varkensbedrijf

De raadsvergadering van 19 september kende 3 belangrijke onderwerpen.

PGB tegen uitbreiding intensieve veehouderij

Dit onderwerp was twee keer eerder in de raad geweest. In beide gevallen was het besluit aangehouden. Ons raadslid Carlo van Esch gaf ons dilemma goed weer: “Het is en blijft een lastige afweging tussen het belang van een ondernemer die een vergunning aanvraagt voor uitbreiding van zijn varkensbedrijf tegenover de risico’s voor de volksgezondheid, het milieu en de kwetsbare natuurgebieden in onze omgeving”.

Alle beschikbare informatie wijst erop dat de ondernemer zijn zaken volgens de regelgeving goed voor elkaar heeft, maar wij hebben en houden twijfels of de risico’s daarmee voldoende worden weggenomen. Ons standpunt is dat wij kiezen voor het belang van een gezonde en leefbare woonomgeving en daarmee voor duurzame krimp. Ook een dreigende ingebrekestelling brengt daarin geen verandering.

Uitgangspunten loket zorg

Het volgende onderwerp betrof de uitgangspunten voor het toegangsloket Wmo en Jeugdzorg, sinds kort te vinden op de eerste verdieping van Tiliander. Het doel van het loket is dat onze inwoners 1 loket hebben waar ze hun zorgvragen naartoe kunnen. Wij steunen dat doel.

Over een ingediende motie en amendement werd flink gediscussieerd. De motie vonden wij vooral gericht op de uitvoering en daar gaat volgens ons het college over. Daarom steunden we de motie niet. Het amendement ging over het betrekken van sociale ondernemers en vrijwilligersorganisaties bij het kiezen van de juiste zorg en daar hebben wij, na een door ons raadslid Sander Arkesteijn voorgestelde wijziging, van harte mee ingestemd.

Financiële tussenrapportage

De tussentijdse rapportage benadrukte de noodzaak van structurele ombuigingen als gevolg van de tekorten op Jeugdzorg en Wmo. Veel gemeenten kampen hier mee. Raadslid Roel van den Bersselaar kraakte een aantal kritische noten. Voor een groot aantal posten werd extra budget gevraagd, zonder dat integraal is gekeken naar nut en noodzaak.

Wij stelden voor de begroting pas te wijzigen na de ombuigingsoperatie, dat kreeg helaas geen steun. Uiteindelijk hebben we ingestemd met de bestuursrapportage maar we zullen deze kosten zeker als bezuinigingsoptie meenemen.

Reageren? info@partijgemeentebelangen.nl of via Facebook.

Roel vd Bersselaar

Raadslid PGB