Haarense Fractieleden Samenwerking ’95 sluiten zich aan bij Partij Gemeente Belangen

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling van Haaren in 2021 hebben de actieve fractie- en commissieleden van het dorp Haaren van Samenwerking ’95 (S’95) besloten om zich aan te sluiten bij de lokale partij Partij Gemeente Belangen Oisterwijk (PGB). De leden en het bestuur van S’95 hebben in een eerder stadium al besloten om de partij S’95 op te heffen na de herindeling per 31 december 2020.

In voorbereiding op de politieke toekomst per 1 januari 2021 heeft een vertegenwoordiging van het Haarense deel van de fractie van S’95 verschillende oriënterende en kennismakingsgesprekken gevoerd met de lokale partijen die op dit moment actief zijn in de gemeente Oisterwijk.

Na deze gesprekken hebben wij de indruk dat de stem van de achterban van het dorp Haaren het best gewaarborgd is bij PGB. Wat ons vooral aansprak in de gesprekken met PGB is het betrekken van inwoners rondom besluitvorming, de zichtbaar goede organisatie van de partij en de betrokken en actieve (fractie)leden daarbij.

We delen de visie van het belang van het behoud van leefbaarheid en karakter van de dorpskernen. Daarnaast vindt er bij de samenstelling van de lijst een evenredige verdeling plaats over de kernen Haaren, Moergestel, Oisterwijk en Heukelom. Dit geeft ons het vertrouwen dat we het Haarens electoraat recht doen.

De komende periode gaan de Haarense fractieleden van S’95 een actieve bijdrage leveren om het Haarens belang tijdens lopende en komende besluiten zo goed mogelijk te waarborgen. Zij sluiten waar mogelijk aan bij overleg van PGB en denken het komende jaar vanzelfsprekend actief mee over de invulling van het nieuwe verkiezingsprogramma van PGB.