Rotondes Moergestelseweg

Oisterwijk, 14 september 2019

Aan het College van B&W van de gemeente Oisterwijk

Onderwerp: Rotondes Moergestelseweg (art. 39 RvO)

Geacht College,

Sinds de aanleg van de rotondes aan de Moergestelseweg hebben wij als PGB een aantal keren vragen gesteld over de verkeersveiligheid. In juni 2018 heeft u ons het rapport hierover toegestuurd. In december 2018 hebben wij in een artikel van BD gelezen dat u van plan bent om maatregelen te treffen. Vervolgens lazen wij in augustus jl. op Oisterwijk Nieuws dat deze maatregelen in het najaar van 2019 worden getroffen.

Naar aanleiding hiervan hebben we als PGB de volgende vragen:

  • Welke maatregelen gaat u concreet nemen?
  • Wanneer gaat u dat doen?

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners en wij als volksvertegenwoordigers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Wij vernemen daarom graag de reactie van uw college op onze vragen.

Met vriendelijke groeten,
namens de Fractie van Partij Gemeente Belangen (PGB),

 

Roel v/d Bersselaar,

Raadslid

Foto boven artikel © Toby de Kort