PGB over laatste raadsvergadering van 2019

Op 12 december stonden er interessante onderwerpen op de politieke agenda. Onder meer de Gebiedsvisie Nijverheidsweg, de Belastingverordening en de Begroting Jeugdzorg. Hierna zetten we op een rij hoe PGB hierin zat.

Mogelijk nieuw bedrijventerrein langs de Bedrijfsweg en Spreeuwenburgerweg in Oisterwijk © Gemeente Oisterwijk

Burgerparticipatie!
De Gebiedsvisie voor de Nijverheidsweg om het bedrijventerrein ten noorden van KVL om te zetten naar wonen zorgde voor de nodige kritische noten. Allereerst omdat belanghebbenden zich onvoldoende gehoord voelen. Daarnaast omdat niet blijkt hoe het beoogde appartementencomplex aan de Nijverheidsweg past in het totaalplaatje, dat terwijl dit juist de aanleiding was voor de gebiedsvisie. En ten derde omdat hierin ‘als een duveltje uit een doosje’ de locatie Bedrijfsweg (tussen Pannenschuurlaan en Spreeuwenburgerweg) als alternatieve locatie naar voren komt. Hiervoor heeft onze fractievoorzitter Carlo van Esch een motie ingediend met de opdracht aan het college om voor de zomer van 2020 met een aangepaste gebiedsvisie te komen. Dus: Zonder Bedrijfsweg, met appartementencomplex en met burgerparticipatie!

 

Afvalscheiding loont
Uit de belastingverordening blijkt dat de afvalstoffenheffing in 2020 omhoog gaat. Dat komt onder meer doordat we met zijn allen het afval minder goed scheiden dan we misschien zelf denken. Denk bijvoorbeeld aan Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD). Daarom heeft ons raadslid Marieke Moorman een motie ingediend om hierover betere voorlichting te geven. Een betere scheiding leidt immers tot minder afval en minder kosten. En dat is goed voor het milieu en de portemonnee!

Tekorten Jeugdzorg
De begroting Jeugdzorg geeft aan dat de tekorten nog verder stijgen. Dat leidt tot grote zorgen bij de raad, want zo breed heeft de gemeente het al niet door deze tekorten. Ons raadslid Rob van Seters benadrukte daarbij dat de meeste zorg noodzakelijk en onontkoombaar is, maar dat er wel goed gekeken moet worden naar preventie en efficiëntie. Maar om de juiste beheersmaatregelen te treffen is allereerst inzicht en grip nodig. PGB denkt daarbij graag mee met de wethouder om de tekorten terug te dringen.

Meer weten?
Wil je meer weten over deze of andere onderwerpen, kijk dan op onze Facebookpagina. Wij houden ons aanbevolen, ook in het nieuwe jaar!

Carlo van Esch,

Fractievoorzitter PGB