PGB over raadsvergadering van 22 april 2021

In de laatste raadsvergadering ging het uiteraard  over wonen, maar ook over ons erfgoed en inkoop van zorg. Wil je weten wat PGB daarvan vond, dat lees je hierna.

Wonen
Het politieke thema van het moment. Ons raadslid Johan v/d Brand liet weten dat wij achter het opstellen staan van een woonzorg-visie, zeker omdat deze breed wordt ingestoken. Want vanwege de dubbele vergrijzing is wonen en zorg erg belangrijk, maar ook de behoefte aan betaalbare woningen voor jong en oud. En wat ons betreft blijft de winkel open tijdens de verbouwing. Dus niet wachten tot de visie klaar is, maar in de tussentijd alvast aan de slag met kansrijke projecten.

Woonhof Oirschotseweg
Bij monde van onze fractievoorzitter Carlo van Esch hebben wij ingestemd met de realisatie van 5 dure huizen aan de Oirschotseweg, waar voorheen dokter Van Delft woonde. Wij hebben wel 3 aandachtspunten benoemd. Allereerst dat de dialoog met de omgeving in de toekomst echt beter moet. Daarnaast dat wij de initiatiefnemer oproepen om met zijn buren te kijken naar de privacy. En tenslotte dat het jammer is dat op deze locatie niet is gekozen voor goedkope woningen, maar dat het te laat is om het roer nu nog om te gooien. Dat betekent dus automatisch dat er op andere locaties meer moeten komen!

Erfgoed
Ons raadslid Roel v/d Bersselaar gaf namens PGB aan dat we blij zijn met de erfgoedvisie. Deze gaat ook voor Haaren gelden en daarom vinden wij het jammer dat onze Haarense inwoners geen inspraakmogelijkheid hebben gehad. Volgens het college komt dat omdat tijdens het opstellen Haaren nog zelfstandig was.

Inkoop Sociaal Domein
Jan de Laat gaf aan dat PGB het belangrijk vindt om meer grip te krijgen op de kosten binnen het Sociaal Domein. Ook via de inkoop van zorg kunnen de kosten beïnvloed worden. Het mag wat ons betreft best wat zakelijker waarbij we meer uitgaan van de eigen kracht van mensen, maar het moet nog steeds sociaal blijven. En dan bedoelen wij dat onze inwoners de zorg krijgen die ze echt nodig hebben.

Fractie PGB