PGB over bedrijventerreinen, huisvesting arbeidsmigranten en inkoop zorg

Tijdens de raadsontmoeting van 29 april ging het over de realisatie van een nieuw bedrijventerrein, inkoop van zorgtaken en huisvesting van arbeidsmigranten. Stuk voor stuk onderwerpen die er echt toe doen. Hoe PGB hiernaar kijkt, lees je hierna.

 Cultuurhistorisch industrieterrein?
Gemeentegrond aan de Bedrijfsweg inzetten voor een nieuw industrieterrein, een goed idee? Er is genoeg vraag naar grond voor ondernemers. Dit stuk grond hoort bij Kerkhoven, een buurtschap met een zichtbare geschiedenis in de ontwikkeling van de landbouw. De Kerkhovense molen heeft de vrije wind nodig om te draaien. Natuur versus economie. PGB ziet graag onderzoek naar alternatieven. Revitalisering van bestaande industrieterreinen of nieuwbouw op andere locaties, is dat voldoende onderzocht? Ons raadslid Roel v/d Bersselaar riep het college op alternatieven te onderzoeken.

 Huisvesting arbeidsmigranten
Ook in onze gemeente moeten er geschikte en voldoende huisvestingsmogelijkheden zijn voor arbeidsmigranten. Mensen uit Polen, Roemenië, Litouwen die echt in onze gemeente werken hebben daar recht op. PGB vindt dat, maar tegelijk stellen we dat dit niet ten koste mag gaan van onze starters, doorstromers, senioren, zorgwoningen, enz. Daar gaan wij ook voor, gaf Johan v/d Brand aan. Dat wonen kan bij de agrarische bedrijven waar ze werken, in de wijk of op het bedrijventerrein. Maatwerk dus. Maar onder voorwaarden die goed afgesproken moeten worden. Dat geeft duidelijkheid en is voor iedereen prettig.

Inkoop Zorg
Via het vorig jaar door de gemeenteraad goedgekeurde Strijdplan Sociaal Domein wil het college grip krijgen op de zorgkosten. Ook via de inkoop wil het de kosten beïnvloeden. Wij zijn het daar roerend mee eens. Het mag van ons best wat zakelijker en soberder worden. Dus ‘normaliseren’ en primair uitgaan van zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Maar onze inwoners moeten wel de zorg krijgen die ze echt nodig hebben, aldus PGB’er Jan de Laat. Er moet in ieder geval een vangnet zijn. Oftewel niemand tussen wal en schip!

Meedenken?
Ondernemers moeten kunnen ondernemen, maar niet op elke plek. Arbeidsmigranten moeten ergens wonen, maar niet op elke plek. En onze inwoners verdienen de zorg die ze echt nodig hebben, maar niet tegen elke prijs. Wat vind jij? Laat je horen: info@partijgemeentebelangen.nl.

Fractie PGB