PGB over Klimaat, Milieu en Buitengebied

Hoe moet het verder met ons klimaat, ons milieu en ons buitengebied? Dat zijn niet de minste vragen om te stellen. Maar deze stonden wel op de politieke agenda van het Raadsplein in Oisterwijk van 20 mei.

Klimaat

Al ruim twee jaar werken de gemeenten in de regio Hart van Brabant aan een Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS). Binnenkort beslist de raad hierover. Het Klimaatakkoord geeft ons een enorme opdracht. Het gaat niet alleen over het opwekken van duurzame energie, maar ook hoe we aan onze warmtevraag gaan voldoen. Is het elektriciteitssysteem toereikend en wat doen we aan klimaatadaptatie? PGB heeft duurzaamheid hoog in het vaandel, aldus PGB-raadslid Johan v/d Brand. Onze wereld is ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Voorwaarde is wel een goede communicatie en dat onze inwoners tijdig betrokken worden.

Milieustraat

Hoe gaan we op weg naar een toekomstbestendige milieustraat in onze gemeente. Die vraag gaan we het komende jaar beantwoorden als de raad instemt met de startnotitie hierover. Onze fractieleider Carlo van Esch heeft nog wel een paar aandachtspunten aangekaart. Ten eerste dat we het belangrijk vinden dat we voor de zomer nog duidelijkheid krijgen over de uniformering van tarieven tussen Haaren en Oisterwijk. Daarnaast ook dat we samen gaan werken aan een structurele oplossing, maar dat er ook nu al iets moet gebeuren aan de milieustraat in Oisterwijk. Want in vergelijking met Haaren laat die wel wat te wensen over.

Buitengebied

Op 3 juni staat de Startnotitie Visie op het Buitengebied op de raadsagenda. Dan weet straks iedereen wat we met ons mooie buitengebied willen. Wij schreven in ons verkiezingsprogramma dat er een goede balans moet zijn tussen natuur, recreatie en landbouw. Boomteelt is daarbij een belangrijke drager van het buitengebied, vooral in Haaren. PGB hecht er veel waarde aan wat u ervan vindt, aldus ons commissielid Jurgen Bogers. Praat en denk mee over de toekomst van ons buitengebied. Samen op zoek naar het juiste evenwicht!

Meedenken?

Wil je meepraten of meedenken, laat het ons weten: info@partijgemeentebelangen.nl.