Buitengebied in Oisterwijk en Haaren

Komende weken gaat het in zowel Haaren als Oisterwijk over het buitengebied. In Haaren het bestemmingsplan buitengebied. Dat terwijl het college daar net heeft besloten dat ze ruimtelijke principeverzoeken niet meer in behandeling neemt. In Oisterwijk staat de veehouderij op de agenda. Wilt u weten hoe PGB en Samenwerking ’95 daarover denken, dat leest u hierna.

Buitengebied Haaren

Johan van den Brand

Op 24 september staat het bestemmingsplan buitengebied op de agenda. Ter voorbereiding daarop vindt hierover donderdag een raadsbijeenkomst plaats. Daarbij zijn uiteraard onze collega’s van Samenwerking ’95 aanwezig. Het is wel op het scheiden van de markt dat dit bestemmingsplan nog wordt voorgelegd aan de Haarense raad. De gemeente houdt immers per 1 januari op te bestaan. Zowel PGB als Samenwerking ‘95 zijn dus bijzonder geïnteresseerd in de inhoud. Enerzijds wat het betekent voor de Haarenaren en anderzijds of het aansluit op het Oisterwijkse beleid.

Principeverzoeken

Recent heeft het college van Haaren laten weten te stoppen met het behandelen van principeverzoeken. Als PGB en Samenwerking ’95 vinden wij dit bijzonder, zeker als je nog wel het bestemmingsplan buitengebied voor de herindeling af wilt werken. Het gaat blijkbaar om zo’n 60 aanvragen. Een aantal daarvan blijft liggen tot het nieuwe jaar. Dat lijkt ons niet handig. Daarom zullen wij er op aandringen bij het college van Oisterwijk en Haaren dat de ‘Haarense’ principeverzoeken zo snel mogelijk worden overgedragen aan Oisterwijk, zodat ook daarop snel een reactie kan komen.

Toekomst veehouderij

Carlo van Esch

Naar aanleiding van onze motie in de raad van Oisterwijk net voor de zomer, heeft er begin juli een informele raadsbijeenkomst plaatsgevonden over de toekomst van de veehouderij. Dit is al jarenlang een heikel onderwerp vanwege de botsende belangen tussen boeren en omwonenden. Het college heeft nu opnieuw een poging gewaagd om de ‘stip op de horizon’ te bepalen op basis van de input van die avond. Dat bespreken we op 14 september. Als PGB staan voor ons nog steeds gezondheid en leefbaarheid voorop. Daarbij moeten we wat ons betreft samen op zoek naar de balans tussen alle belangen.