Starterslening, Ruimte voor ruimte en Haaren

Tijdens de raadsontmoeting van 3 september (Oisterwijk) staan er een paar boeiende onderwerpen op de agenda. Een aantal daarvan op initiatief van PGB. Het gaat om de starterslening, Ruimte voor Ruimte-woningen en de herindeling met Haaren.

Starterslening

Begin dit jaar pleitte ons PGB-raadslid Marieke Moorman voor het herinvoeren van de starterslening. Deze is in de vorige raadsperiode in Oisterwijk afgeschaft. In Haaren bestaat deze regeling nog wel! Als PGB vinden wij de starterslening een goed instrument om de jeugd in ons dorp te behouden. Het kan net dat extra steuntje in de rug zijn.

Randvoorwaarde is wel dat er voldoende (betaalbare) woningen beschikbaar zijn. Daar zijn we druk mee bezig, maar er mag nog best een tandje bij!

Ruimte voor Ruimte

Als PGB hebben eind 2019 een motie ingediend om met elkaar de mogelijkheden van Ruimte voor Ruimte te verkennen. Dit houdt in dat er in het buitengebied woningen mogen worden gebouwd in ruil voor de sloop van stallen. In Oisterwijk is dat nu beperkt tot een aantal bebouwingsconcentraties.

Wij denken dat dit best breder mag worden ingezet. Het is immers een oplossing voor stoppende boeren (zoals Oisterwijksebaan 2). Bovendien draagt het bij aan meer woonruimte, tegenwoordig ook betaalbaar! En het levert de gemeente ook nog eens geld op (en dat kunnen we wel gebruiken). Aandachtspunt voor ons is wel dat we niet het hele buitengebied volbouwen. Dus wel breder inzetten, maar kritisch blijven waar wel en waar niet.

Haaren

Per 2021 maakt de kern Haaren deel uit van de gemeente Oisterwijk. Dat betekent ook dat gekeken moet worden welk beleid en welke regels er gelden voor Haaren. Als we niks doen, blijven de ‘Haarense’ regels nog 2 jaar geldig. We moeten dus kiezen wat we nu meteen willen aanpassen en wat nog even bij het oude kan blijven. En als het in Haaren beter is geregeld, dan kunnen we dat in Oisterwijk overnemen.

Als PGB vinden we het van belang wat ‘Haaren’ hier zelf van vindt. Om die reden vragen we onze Haarense partijgenoten (zoals vanuit Samenwerking ’95) om input. Uiteraard is de inbreng van andere inwoners ook welkom!