Vragen PGB over Milieustraat Oisterwijk

Het is de laatste tijd erg druk bij de milieustraat. Dat komt vooral doordat mensen thuis opruimen tijdens de corona-periode. Dat leidt tot lange wachtrijen. Reden voor Partij Gemeente Belangen om hierover een aantal vragen te stellen. Zowel over een oplossing voor de korte termijn als voor de lange termijn.

Quick wins

Op 28 juni 2018 heeft de raad besloten om in te stemmen met uitbreiding van de milieustraat in Oisterwijk. Dat zou leiden tot een aantal quick wins, zoals een apart stortvak voor groen afval, een betere doorstroming, minder wachtrijen, betere afvalscheiding en het vergroten van de veiligheid. Hiervoor is toen een budget van 145.000 euro beschikbaar gesteld.

Doorstroming van verkeer

De hiervoor genoemde korte termijn-oplossingen zijn voor zover ons bekend nog niet gerealiseerd. Dat terwijl het juist sinds corona extra druk is bij de milieustraat. Daarnaast is het van belang om meer ruimte te creëren zodat bezoekers en personeel daadwerkelijk afstand van elkaar kunnen houden. Om die reden hebben wij gevraagd hoe het hiermee staat en meteen de suggestie gedaan om indien mogelijk de rijroute dusdanig aan te passen dat je aan de ene kant de milieustraat oprijdt en de andere kant eraf. Daardoor kan je de doorstroming verbeteren, de wachtrijen inkorten en voorkomen dat verkeer elkaar kruist.

Milieustraat Haaren

Verder is inmiddels bekend dat na de herindeling ook gebruik gemaakt kan worden van de milieustraat in Haaren. Dat is in ieder geval een oplossing voor de Haarense inwoners. Maar wij vragen ons af hoe zich dit verhoudt tot een structurele oplossing. Daarom hebben wij gevraagd of er al meer bekend is over de plannen voor de lange termijn, dus een structurele oplossing na 2021.

Groen afval Moergestel

Gelukkig kunnen inwoners van Moergestel een paar keer per jaar met hun groen afval terecht bij een brengpunt aan de Heuvelstraat. Als PGB zouden wij deze mogelijkheden graag verder uitbreiden. Dat zou een hoop verkeersbewegingen richting Oisterwijk schelen. Dat is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee!