Vragen permanente bewoning recreatieverblijven

Vorige week kwam de gemeente Oisterwijk aan de orde bij het programma Nieuwsuur. Dat ging over de permanente bewoning van recreatieverblijven. Daarin werd gesuggereerd dat de gemeente in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet handhavend zou optreden. Om daarover duidelijkheid te krijgen, hebben we als PGB de volgende vragen gesteld aan het college van B&W.

Lees hier de complete brief.