Vragen over sloopplannen D’n Donk Moergestel

Verenigingsgebouw foto: BD

PGB las vandaag over de mogelijke sloop van het verenigingsgebouw. Wij hebben hier vragen over gesteld aan het college.

Geacht College,

In Brabants Dagblad van vandaag lazen wij dat sloop dreigt voor verenigingsgebouw D’n Donk in Moergestel. Hierin zijn diverse Moergestelse verenigingen gehuisvest. Wij begrijpen dat deze verenigingen hun zorgen hebben wat dit betekent voor hun toekomst. Dat blijkt ook uit de reacties op Facebook. Vandaar dat wij bijgaande vragen hebben:

  • Wat zijn de plannen van het college met dit verenigingsgebouw?
  • Gaat het om zowel Bosstraat 1a als 1b (dus Scouting en voorheen JWM)?
  • Wat betekent dit voor de verenigingen?
  • Is hierover al gesproken met de betreffende verenigingen en wat zijn de resultaten daarvan?

Wij zien uit naar een spoedige reactie van uw kant, zodat de verenigingen en wij als PGB helder krijgen wat er precies aan de hand is.

Met vriendelijke groeten,

namens de Fractie van Partij Gemeente Belangen (PGB),

Carlo van Esch (fractievoorzitter)