Bakkersworst en slagersbrood

De metaforen tierden welig in de commissie AZ van 17 januari. Het college heeft een brood in de verkoop (gebouw Bienekebolders) en vindt dat je dat niet aan een slager verkoopt (initiatiefnemers Vitaliteitscentrum). PrO vindt dat het college inwoners die honger hebben (initiatiefnemers) de kans ontneemt een brood te kopen.

Waar gaat het nu om?

Het gebouw van Bienekebolders wordt verkocht. In 2017 heeft de raad middels een amendement het college gevraagd te onderzoeken of deze locatie geschikt is voor woningbouw. Dit amendement kreeg steun van AB en VVD. Uiteindelijk leidt dat tot een woonbestemming met ondergeschikte (25%) nevenfunctie en wordt een verkoopprocedure gestart. Hiervoor worden 5 projectontwikkelaars uitgenodigd.

Radiostilte?

Initiatiefnemers hebben in het late voorjaar van 2018 voor het eerst contact met de gemeente over hun plan voor een vitaliteitscentrum. Volgens het college is nog niet bekend dat in het plan ook wonen is opgenomen. De initiatiefnemers wordt verteld dat wonen prioriteit heeft zoals AB en VVD gevraagd hebben. Een mogelijkheid is via de politiek ruimte te creëren voor hun plan. Ze spreken in bij de raadsvergadering van 5 juli. Het is vooral PGB dat wil dat het college de mogelijkheden voor de plannen nog eens bekijkt. Wij hadden de verwachting dat het college de raad daar ook over zou informeren. In een raadsinformatiebrief uit augustus gaat het college in op de plannen voor Bienekebolders. De keuze valt op een woonbestemming met nevenfunctie. Het college gaat niet in op het vitaliteitscentrum. Dat had beter gekund en gemoeten.De initiatiefnemers voelen zich in het vervolg onvoldoende gehoord en zelfs gepasseerd omdat ze niet uitgenodigd worden bij de verkoopprocedure. Het college daarentegen geeft aan dat initiatiefnemers wel geïnformeerd zijn en dat ze de deelnemers aan de verkoopprocedure gewezen hebben op de initiatiefnemers voor de invulling van de nevenfunctie.

Wat nu?

Uiteindelijk hebben 2 van de 5 inschrijvers contact opgenomen met initiatiefnemers om een samenwerking te onderzoeken. Hoewel niet de oorspronkelijke bedoeling geven initiatiefnemers aan hier blij mee te zijn, ze zijn immers geen projectontwikkelaars. De wethouder zegt daarnaast toe dat hij, als Bienekebolders niet lukt, met initiatiefnemers gaat zoeken naar een alternatieve locatie.

Eind goed al goed?

Dat er woningen gerealiseerd worden is goed, er is immers veel vraag naar betaalbare woningen, ook in combinatie met zorg.Tijdens de vergadering valt de felheid van de VVD op. Ze zijn het niet eens met het gelopen proces. Vreemd, omdat het college hun amendement juist uitvoert!

Burgerinitiatieven

PGB vond en vindt dat burgerinitiatieven gesteund moeten worden. Dat betekent voor ons overigens niet dat ze altijd uitgevoerd moeten worden. Elk initiatief kent voor- en nadelen en het is uiteindelijk aan de raad een afweging te maken. Maar het meenemen van onze inwoners en het uitleggen van keuzes, ook als dat betekent dat een initiatief niet wordt gerealiseerd, hoort daar bij en kan en moet beter!

Worstenbrood!

Uiteindelijk lijkt het erop dat de gekozen procedure en bijbehorende eisen kansen biedt voor zowel de bakker als de slager. Met een woonbestemming met nevenfunctie kunnen zowel college als initiatiefnemers uit de voeten. Ook de toezegging van de wethouder vergroot de kansen voor de initiatiefnemers. De bakker en de slager hebben worstenbrood bedacht!

Roel van den Bersselaar
Raadslid namens Partij Gemeentebelangen