PGB ziet mogelijkheden voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is een grote stap voor onze gemeente. Maar verduurzaming kost geld, soms veel geld. PGB ziet een mogelijkheid met behulp van onder andere Nationale Nederlanden, de BNG en de Provincie onze gemeentelijke gebouwen sneller te verduurzamen. De gemeente heeft wat PGB betreft een voortrekkersrol bij de verduurzaming. Daarom wijzen wij het college met bijgevoegde vragen op de mogelijkheden van Bewust Investeren en vragen wij de mogelijkheden voor deelname te onderzoeken en de raad hierover te informeren.