Veehouderij en KVL-West / Nijverheidsweg

Veehouderijbeleid en bestemmingsplan KVL-West / Nijverheidsweg, dat waren de belangrijkste onderwerpen op de raadsagenda van 7 februari. Onderwerpen waar veel over te zeggen was!

Veehouderijbeleid

Het college vroeg om een krediet voor de voorbereiding van een veehouderijbeleid voor intensieve veehouderij in de nabijheid van de kernen. Op een later moment kan dan een veehouderijbeleid voor het hele grondgebied worden opgesteld. Als we eerst kijken naar de intensieve veehouderij die dicht bij de woonwijken is gevestigd kan het college sneller bekende probleempunten proberen op te lossen. Daar voelen wij als PGB ook veel voor. Toch hebben we hier niet mee ingestemd. Wij denken dat, hoe graag ook wij het probleem Oisterwijksebaan 2 opgelost willen zien, de volgorde verkeerd is. Oplossingen voor de bekende problemen zijn niet automatisch ook de goede oplossingen voor het hele grondgebied. Door eerst naar de intensieve veehouderij rondom de kernen te kijken, scheppen we mogelijk precedenten die het veehouderijbeleid voor het hele grondgebied beïnvloeden. Daarom kiezen wij voor een iets langer traject, maar in de juiste volgorde.

KVL-West

“Ik heb nooit een spagaat kunnen maken, maar hier is het me wel gelukt” aldus ons raadslid Ingrid van Boven. Daarmee omschreef ze treffend onze worsteling. Aan de ene kant de bouw van sociale huurwoningen, we vinden dat die hard nodig zijn. Aan de andere kant mogelijkheden voor een bredere ontwikkeling. Aansluitend aan het plangebied ligt een industrieterrein met toenemende leegstand. Dat biedt kansen voor een herinrichting van het hele gebied. Daarom hebben wij gekozen voor het opstellen van een gebiedsvisie voor het hele traject, in plaats van het plaatsen van een appartementencomplex dat later alsnog in een gebiedsvisie ingepast moet worden. Dat is een risico. Door stijgende bouwkosten kunnen de sociale huurwoningen mogelijk niet worden gerealiseerd. Maar welke mogelijkheden biedt een gebiedsvisie voor de ambities? Daarnaast waren er nog discussies inzake verkeersveiligheid en privacy voor de nieuwe bewoners. Het plangebied grenst aan een aantal bedrijven waar regelmatig vrachtwagens komen. Vrachtwagens en kinderen is een slechte combinatie. Het kwartje voor ons viel uiteindelijk naar eerst denken, dan doen!

Vergoeding fractieondersteuning

Waren dat de onderwerpen? De belangrijksten wel. Verder hebben we nog tegen een voorstel gestemd om een budget beschikbaar te stellen voor fractieondersteuning. Met dat geld kunnen de politieke partijen expertise inhuren, onderhoud van de website betalen of andere vergelijkbare dingen doen. Dit voorstel was gebaseerd op een motie uit 2017 van VVD en AB.

Wij vonden en vinden dat het hier gaat om gemeenschapsgeld dat, hoe beperkt het budget van € 10.000 per jaar in vergelijking met de gemeentelijke begroting ook is, ten goede moet komen aan de gemeenschap. Het dekken van de kosten van de politieke partijen hoort daar voor ons niet bij. We hebben in 2017 tegen de motie gestemd en uiteraard dan nu ook tegen het voorstel. Helaas stonden we hierin alleen, alle andere partijen stemden voor. Hoewel ook PGB nu recht heeft op haar deel van het budget, zullen wij hier geen gebruik van maken en het geld weer terugstorten naar de gemeente.

Roel van den Bersselaar

Raadslid PGB