Een duivels dilemma op KVL West!

PGB wil net als alle andere partijen meer betaalbare woningen in onze gemeente. Maar PGB wil ook dat de belangen van de omgeving serieus worden genomen. In het geval van KVL West leverde dit voor ons een duivels dilemma op, aldus onze fractievoorzitter Carlo van Esch. Want er ligt een plan klaar om 27 sociale huurappartementen te realiseren aan de Nijverheidsweg op het KVL-terrein. Dat ligt echter op dit moment nog omsloten door een aantal bedrijven en een aantal woningen die in aanbouw zijn, waardoor de verkeersveiligheid en de privacy in het geding komen. Hoe ga je om met deze tegengestelde belangen?

Lastige belangenafweging

In de afgelopen maanden is het plan maar liefst vier keer aan de orde gekomen in de gemeenteraad. Steeds hebben wij als PGB aangegeven een groot voorstander te zijn van sociale woningbouw, maar dat wij vonden dat de belangen van de omgeving onvoldoende waren meegenomen. In dat kader hebben wij er ook steeds voor gepleit dat we eerst moeten bepalen wat we met het hele gebied ten noorden van KVL willen gaan doen, waar nu nog diverse bedrijven zijn gevestigd. Daarbij is de insteek om het om te vormen van werken naar wonen.

Gesprekken hervat

Na de vorige raadsvergadering zijn we naar wethouder Smit gegaan en hebben hem dringend verzocht om de gesprekken met de omliggende bedrijven te hervatten. Dat is inmiddels gebeurd. En dat juichen wij als PGB van harte toe, want dat is in onze ogen de enige manier om tot een oplossing te komen. Samen kom je immers verder!

Toezeggingen

Tijdens de raadsvergadering van 11 april heeft de wethouder op ons verzoek een tweetal toezeggingen gedaan. Ten eerste dat hij in de raad van juli a.s. met de kaders komt voor het gebied ten noorden van KVL. En ten tweede dat hij de gesprekken met de omgeving, dus zowel de bedrijven als de nieuwe omwonenden, aangaat om in goed overleg naar oplossingen te zoeken. En dan doelen wij vooral op de verkeersveiligheid rondom de bedrijven en de privacy voor de omwonenden.

Eerst oplossing

Deze toezeggingen hebben ervoor gezorgd dat wij als PGB alsnog hebben ingestemd met het bestemmingsplan voor KVL West. Maar daarbij hebben wij wel een grote kanttekening geplaatst. Namelijk dat er wat ons betreft pas daadwerkelijk gebouwd mag worden als er duidelijkheid is over de oplossingsrichtingen. En daar komt de wethouder dus op terug in de raad van juli aanstaande. Wij zijn benieuwd of hij zijn beloften kan waarmaken, want belofte maakt schuld. Als het lukt, hebben we twee vliegen in een klap: Enerzijds sociale huurwoningen en anderzijds een oplossing voor de omgeving. Dat zou een geweldig resultaat zijn!

Carlo van Esch (fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen)