Overlast van de Akkerweg in Moergestel

Aanwonenden van de Akkerweg in Moergestel ervaren al jaren (geluids)overlast van de weggebruikers. Ze geven aan dat ze dit al jaren aankaarten bij de gemeente, maar tot nu toe zonder gewenst resultaat. Prettig wonen en leefbaarheid zijn heel belangrijk voor inwoners en daarmee ook voor ons als PGB. Daarom stelden wij het college een aantal vragen over deze vervelende situatie.
1. Bent u bekend met deze al jarenlang bestaande klachten (bijv. de ingediende petitie)?
2. Wat is hierover opgenomen in het Gemeentelijk Vervoer- en Verkeersplan (GVVP)?
3. Welke acties heeft u tot dusverre ondernomen in reactie op deze klachten?
4. Zijn er maatregelen mogelijk om tegemoet te komen aan de klachten, zoals bijvoorbeeld handhaving?
5. Zijn er fysieke maatregelen mogelijk, zoals bijvoorbeeld een geluidswal (zoals bij de woningen die zijn gebouwd bij het gedeelte waar voorheen de Hertog Jan-school
stond) of anderszins?
6. Bent u bereid om hierover alsnog of opnieuw in gesprek te gaan met (een vertegenwoordiging van) de aanwonenden?
We zijn benieuwd naar de reactie van het college.