PGB roept college op tot persoonlijk contact KVL

De door de bewoners van KVL ervaren problemen in hun nieuwe wijk, waren voor PGB aanleiding vervolgvragen te stellen aan het (vorige) college. Wij hadden signalen dat de communicatie tussen bewoners en gemeente niet goed verliep en dat bewoners zich niet gehoord voelen.

PGB heeft al eerder aangedrongen op een bijeenkomst van bewoners, ondernemers en de gemeente om de problemen en eventuele oplossingen in kaart te brengen en vooral onze inwoners het gevoel te geven dat ze met hun vragen ook bij onze gemeente terecht kunnen. Helaas had het (toenmalig) college ons advies niet overgenomen.

Inlevingsvermogen

Ook in de beantwoording van onze vervolgvragen (download de brief >>) wordt vooral ingezet op bewonersbrieven om te communiceren met de bewoners (Dion Dankers was toen nog raadslid). In het antwoord blijkt weinig empathie richting onze inwoners die veel overlast ervaren in een wijk die een groene en rustige uitstraling zou gaan krijgen. Natuurlijk is de wijk in aanbouw wat overlast met zich meebrengt, maar persoonlijk contact, een goede uitleg en aandacht voor de klachten EN voor de tips van onze inwoners is het minimale dat we van onze gemeente mogen verwachten.

Nieuw college, nieuwe kans

PGB roept daarom het nieuwe college op in gesprek te gaan met alle gebruikers van KVL, zowel bewoners als ondernemers, en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen voor de klachten. Het benoemen van wethouder De Laat tot wijkwethouder voor KVL zien wij als hoopvol en een goed signaal. We roepen de wijkwethouder en de wethouder van Verkeer op om een bijeenkomst te organiseren op KVL om op die manier echt in gesprek te gaan met de bewoners en de andere gebruikers.