De raad van 28 juni: KVL, de milieustraat, de Hondsberg en meer

De eerste echte raadsvergadering na de verkiezingen zit erop! Meteen met een bomvolle agenda en een aantal belangrijke besluiten voor de inwoners van de gemeente Oisterwijk. Welke? Van KVL tot de milieustraat en meer…

Verkeer en parkeren KVL

De bewoners van KVL ervaren veel overlast van verkeer en parkeren in hun nieuwe wijk. Daarom namen zij het initiatief om niet alleen de knelpunten op een rij te zetten, maar ook oplossingsrichtingen. Als PGB juichen we dit van harte toe. Daarom hebben wij ook ingestemd met het voorstel om onze wethouder Dion Dankers het gesprek aan te laten gaan. Dat staat nu al gepland voor 3 juli a.s.. Wij zijn benieuwd naar de resultaten!

Quick-wins Milieustraat

Al jarenlang staan er vaak lange wachtrijen bij de milieustraat. Om die reden hebben wij ingestemd met een uitbreiding, zodat nog dit jaar een aantal ‘quick-wins’ kan worden bereikt. Daarnaast gaat het college nu aan de slag met een plan voor de lange termijn, waarbij ook meteen naar de toekomst met ‘Haaren’ wordt gekeken.

Onze fractievoorzitter Carlo van Esch vroeg daarnaast naar de mogelijkheden om het brengpunt in Moergestel verder uit te breiden. Dat is beter voor het milieu, gemakkelijker voor de inwoners en goed voor de portemonnee.

Nieuwbouw school De Hondsberg

De school bij de Hondsberg is hard toe aan renovatie. Aangezien nieuwbouw goedkoper is, was het voorstel van het college om dat verder te onderzoeken. Ons raadslid Rob van Seters gaf aan dat wij hier zeker mee in kunnen stemmen, maar dat er in het vervolgtraject goed gekeken moet worden naar de leerlingenprognoses. We moeten immers niet bouwen voor leegstand!

Een pad bij Bosrand

Er lag een voorstel voor om in te stemmen met een nieuw bestemmingsplan voor de locatie Bosrand aan de Gemullenhoekenweg. Daardoor wordt het mogelijk om 2 tot 6 woningen te bouwen. Een mooi plan, aldus ons raadslid Ingrid van Boven, met oog voor de natuur. De discussie spitste zich echter vooral toe op een wandelpad bij de Achterste Stroom. Als PGB hebben wij ingestemd met een wijziging om dit wandelpad openbaar te maken, zodat iedereen hiervan straks kan genieten.

 

Grip op verbonden partijen

Als PGB uitten wij onze zorgen over de extra kosten die de verbonden partijen met zich meebrengen. Het gaat om €250.000,- die we komend jaar als gemeente meer gaan betalen aan samenwerkingsverbanden, zoals de GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, WSD en Hart van Brabant. PGB-raadslid Roel v/d Bersselaar pleitte ervoor om hier meer grip op te krijgen. Daarnaast heeft PGB erop aangedrongen om de kosten voor jeugdzorg goed in de gaten te houden, want die rijzen op diverse plaatsen de pan uit! En in wonderen geloven wij nog steeds niet, aldus ons raadslid Sander Arkesteijn.