Oisterwijk, kies voor statiegeld op blikjes en plastic flesjes!

Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van ons zwerfafval. Het vormt lokaal, landelijk en wereldwijd een steeds groter probleem voor mens en natuur. Bovendien kost het gemeentes veel geld om dit afval op te ruimen. In Den Haag wordt in maart gesproken over de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flesjes. PGB vindt dat Oisterwijk haar stem moet laten horen. De lokale partij roept het college en daarmee de gemeente op zich aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie.

 

Al meer dan 200 partijen, waaronder 72 gemeenten en ook provincie Noord-Brabant, sloten zich de afgelopen maanden aan bij de Statiegeldalliantie. Deze bundeling van krachten moet er voor zorgen dat de regering overgaat tot het invoeren van statiegeld op blikjes en plastic flesjes.

Winst voor milieu, straatbeeld en inwoners

Van de grote PET-flessen met statiegeld, wordt 95% gerecycled, van de kleine flesjes waar geen statiegeld op zit, is dit nu slechts 58%. Naast alle positieve milieu-effecten, worden ook de kosten van het zwerfafval opruimen lager. Minder afval, minder kosten.

Carlo van Esch, fractievoorzitter van PGB: “Alleen al het feit dat we onszelf promoten als Parel in ’t Groen is al voldoende reden om ons aan te sluiten. Maar onze verantwoordelijkheid gaat veel verder. Het afvalprobleem, de plastic soep, vormt een bedreiging voor de toekomst. Het afval doet daarnaast het straatbeeld ook geen goed. Statiegeld is een goede prikkel om afval in te leveren voor hergebruik. Laten wij doen wat we kunnen doen!”

Over de Statiegeldalliantie

In de Statiegeldalliantie verenigen zich bedrijven, lokale overheden, milieuorganisaties en alle andere organisaties die zwerfafval zat zijn. Sinds oktober 2017 sluiten zich steeds meer Nederlandse en Belgische partners aan. Samen vormen zij de stem van 74 procent van de Nederlanders en 66 procent van de Belgen die een voorstander zijn van statiegeld op blikjes en plastic flessen.