PGB over plannen Raadhuisstraat

De plannen om naast het Medisch Centrum 15 koopappartementen te realiseren, bracht PGB in een spagaat. Die schetsten we in de raadsvergadering van 14 oktober.

Enerzijds is het een mooi plan, waar senioren straks prachtig kunnen wonen. De appartementen zijn praktisch al verkocht voordat deze op de markt zijn. Anderzijds uitte ons Moergestelse en jeugdige raadslid Marieke Moorman een aantal zorgen. We hadden liever een totaalplan gezien met De Oude Pastorie, de privacy van omwonenden kan verbeterd worden, we willen de inwoners meer betrekken bij de verdere invulling en we staan voor een grote uitdaging voor het bouwen van goedkope (starters)woningen, waarin dit plan niet voorziet. En dan is er ook nog de verkeerssituatie. Zowel argumenten voor als tegen dus.

Gelukkig worden de genoemde kanttekeningen grotendeels meegenomen. Samen met de omwonenden, belanghebbenden en het Biodiversiteits-team wordt een verdere uitwerking gegeven aan het groenplan. We praten bij de begroting verder over Verkeersplan Moergestel. En er wordt volop ingezet door het college om in de nabije toekomst in Moergestel goedkoop te bouwen, ook voor andere doelgroepen dan senioren. Hiertoe krijgen wij nog een overzicht wat er waar gebouwd gaat worden. En daarbij blijft PGB zich optimaal inzetten om goedkoop te bouwen (minimaal 35% van de nog te bouwen woningen moeten in totaal in de sociale categorie vallen).

Met deze argumenten, leek het ons goed vooruit te kijken. PGB wil hoe dan ook dat er iets gebeurt op de woningmarkt die nagenoeg op slot lijkt te zitten. Bouwen waar we kunnen dus. Nu we gaan bouwen aan de Raadhuisstraat, komen er woningen vrij van Moergestelse ouderen (er wordt in eerste instantie verkocht aan Moergestelnaren), waar anderen weer hun nieuwe thuis gaan vinden.

In ieder geval naast nieuwe woningen voor senioren dus ook een stuk doorstroming. We snappen dat we er dan nog niet zijn, dus we gaan niet stilzitten. We moeten blijven bouwen, bouwen, bouwen!

Kortom: Vooral vooruit kijken door te bouwen voor Moergestelse senioren en daarmee doorstroming op gang te brengen. En daarnaast vol inzetten op betaalbare woningen op andere plekken in ons dorp!

Fractie PGB