Moergestels Midden, De Leye en weer/meer woningbouw

De politieke molen draait weer volop, met een aantal belangrijke onderwerpen op het raadsplein.

Bestemmingsplan Moergestels Midden

Ons raadslid Marieke Moorman vroeg zich af of het bouwen van 5 vrijstaande woningen wel past in de woningbehoefte? PGB ziet liever goedkopere en daardoor misschien wat meer woningen zodat ook mensen met een kleinere beurs een woning in Moergestel kunnen kopen. En hoe zit het met de omgevingsdialoog? Als inwoners zich niet gehoord voelen, heeft de dialoog dan wel goed plaatsgevonden? Marieke gaf ook aan dat PGB de zorgen van omwonenden over de ontsluiting van dit plan begrijpt. Het zou nu misschien passen, maar wat als er in de omgeving meer gebouwd wordt?

Herontwikkeling De Leye

Het plan voor de herontwikkeling van De Leye biedt mooie aanknopingspunten en past binnen de door de raad gestelde kaders. PGB vraagt zich nog wel af of de voorgestelde mix van woningen nu ideaal is. Een belangrijk pluspunt is wel de groene opzet van het plan. Wij zijn ook benieuwd naar de nieuwe naam van het gebied. Beekdal Park is een prima werktitel maar voor zoโ€™n mooi plan verwachten wij nog een mooie, historisch passende naam.

Kaders woningbouw: 30 woningen per jaar?!?

Wij schrokken van het voorstel Integraal afwegingskader woningbouwprojecten. Als we de inleiding lezen, kunnen we blijkbaar de komende 10 jaar maar gemiddeld 30 woningen per jaar bouwen? Alleen al de bij de gemeente bekende plannen vragen al meer dan 3x zoveel! Wat betekent dat voor alle plannen voor nieuwbouw? Die kunnen dus blijkbaar lang niet allemaal gebouwd worden. De wethouder moet hierover snel in discussie met de provincie. Hij moet daarbij wat PGB betreft met een hoge inzet naartoe, namelijk voor een echte plusambitie met meer woningen!

Dat de gemeente kaders voor woningbouw wil instellen, juichen we als PGB zeker toe. Het geeft meer mogelijkheden te sturen op toekomstige projecten, zodat gebouwd wordt naar behoefte. Maar dan moeten we wel kunnen bouwen!

Roel van den Bersselaar
Raadslid namens Partij Gemeentebelangen.