Woningbouwplannen bij medisch centrum Moergestel

Art impression ©Wolfs architecten

Artist impression © Wolfs architecten

Op 3 juli organiseerde de buurt van het medisch centrum en de oude pastorie (Moergestel) een bijeenkomst in Den Donk. Het ging over de woningbouwplannen in hun omgeving. Hierover leven in de buurt namelijk grote zorgen. Vanuit PGB was raadslid Carlo van Esch aanwezig als toehoorder.

Plannen voor appartementen

De initiatiefnemer wil 21 appartementen bouwen tussen het medisch centrum (Antoniushuis) en de oude pastorie. Daarbij gaat het om middeldure koop (2 tot 3 ton euro) en zijn bedoeld voor senioren.

Omvang van de bebouwing

Vanuit de buurt leven grote zorgen. Daarbij gaat het allereerst om de omvang van het appartementencomplex. Het moet immers wel passen bij het dorpse karakter van Moergestel. Dus niet te hoog en voldoende groen, zeker op deze markante plek nabij de Reusel.

Ontsluiting en verkeersveiligheid

Een ander zorgpunt betreft de ontsluiting. Het is nu al erg druk in de Raadhuisstraat ter hoogte van het medisch centrum met diverse uitritten. Als er nog eentje bijkomt als gevolg deze ontwikkeling, komt de verkeersveiligheid echt in het gedrang!

Parkeren in de buurt

Ook zijn er zorgen over de parkeerdruk. Die is nu al groot, laat staan als er meer woningen bij komen. In de plannen is hiermee te weinig rekening gehouden. Daardoor zou een waterbed-effect kunnen ontstaan.

Samenhang met woningbouw oude pastorie

Bij de oude pastorie zijn ook woningbouwplannen. Vraag is hoe deze zich verhouden tot die naast het medisch centrum. Het geniet de voorkeur om deze in samenhang te bezien en liefst in breder verband.

Woningen, voor jong en oud?

Het gaat nu om seniorenwoningen, terwijl er in Moergestel grote behoefte is aan woningen voor jongeren. De oproep is daarom om een mix te realiseren van ouderen en starters. En het liefst ook betaalbaar. Jammer dat de vorige eigenaar Leijstromen deze handschoen niet heeft opgepakt. Daar zijn ze toch voor?!

Dialoog met de buurt

De eigenaar heeft al gesproken met omwonenden, maar deze voelen zich niet ‘gehoord’. Het lijkt ons daarom van belang dat de initiatiefnemer alsnog in gesprek gaat met de buurt, zodat er meer begrip over en weer ontstaat. Want er is behoefte aan woningen in Moergestel, maar wel met respect voor de omgeving. Neem de signalen ter harte, want voorkomen is beter dan genezen!