PGB over Perspectiefnota

Op 9 juni stond de Perspectiefnota op de agenda, waarin het college de plannen en ontwikkelingen voor de komende jaren voorlegt aan de raad. De Perspectiefnota is een voorloper op de begroting 2023. Wilt u weten wat PGB heeft ingebracht, lees dan verder!

Onzekere tijden
Ons raadslid Roel van den Bersselaar gaf aan dat we in onzekere tijden leven, met onder meer een oorlog en fors stijgende prijzen. Daarbij benoemde hij enkele ontwikkelingen binnen onze gemeente. Er zijn veel belangrijke onderwerpen, waarvan PGB er drie concreet heeft benoemd bij de Perspectiefnota.

Woningbouw
PGB riep met een motie het college op te kijken naar het plan Beekdal (De Leye). Daar ligt een mooie visie, maar een tekort van bijna 3 miljoen voor 77 woningen is voor ons echt te veel. Er zijn meer en grotere ambities. We kunnen ons geld maar een keer uitgeven en we moeten goed kijken waar we het meest mee kunnen bereiken. Het college komt nu met een aangepast plan en zorgt ervoor dat niet teveel tijd verloren gaat.

Subsidiebeleid
Het college gaat het subsidiebeleid herzien. Jan de Laat gaf met een motie aan dat PGB het belangrijk vindt dat organisaties gestimuleerd en gefaciliteerd worden (nog meer) aandacht te geven aan het signaleren van problemen bij leden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dan is het wel belangrijk dat onze verenigingen weten wat ze kunnen doen om iemand te helpen, zonder zelf die last op hun schouders te nemen.

Voorbeeld(ig) gedrag
Dat we aan de slag moeten om ons klimaat leefbaar te houden is alom bekend. Dat de gemeente daar op diverse manieren al aan werkt, is minder bekend. Johan van den Brand riep in een motie de gemeente op een paar tandjes bij te zetten als het gaat om verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen, maar ook aan ons als inwoners en ondernemers beter te laten zien welke stappen al zijn gezet. Goed voorbeeld doet hopelijk goed volgen!

Reageren op deze of andere onderwerpen of gewoon eens meeluisteren tijdens een fractieoverleg? Neem contact op via info@partijgemeentebelangen.nl of via Facebook.

Fractie PGB