PGB over wonen, sporten en biodiversiteit

Tijdens de raadsvergadering van 12 maart ging het onder meer over bouwen op KVL, de atletiekbaan en biodiversiteit. Tevens kregen we afgelopen week antwoord op onze vragen over de bouwplannen bij de oude sporthal in Haaren. Meer weten, lees dan snel verder.

KVL
De raad heeft in meerderheid ingestemd met het herstelbesluit voor de realisatie van 27 goedkope appartementen aan de Nijverheidsweg. Maar onze fractievoorzitter Carlo van Esch heeft het college wel dringend verzocht om in dialoog te gaan met de omgeving over de verkeersveiligheid en de privacy en ook de zorgen van de bedrijven.

Atletiek
Ons raadslid Jan de Laat gaf aan dat PGB vindt dat Taxandria Atletiek een goede locatie met atletiekbaan verdient. Bij voorkeur op de huidige locatie, maar in overleg met de vereniging kan een andere locatie wat ons betreft ook. We hebben het college nog gewezen op het plan dat één van onze leden voor deze locatie heeft gemaakt. Wellicht helpt dat om tot een integrale oplossing te komen.

Biodiversiteit
Door de Biodiversiteitsteams van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk is een motie opgesteld om de biodiversiteit te bevorderen. Deze is door PrO ingediend. Mooi initiatief van en complimenten voor de B-teams. Toch hebben wij als PGB ervoor gekozen om deze niet te steunen, omdat er zowel in 2019 als in 2021 al soortgelijke oproepen zijn gedaan vanuit de raad. Wij vinden het daarom belangrijker dat we daar eerst uitvoering aan geven. Geen woorden, maar daden!

Beekdal
Raadslid Femke Pijnenburg heeft een reactie gekregen op de schriftelijke vragen die zij gesteld heeft aan het college over de bouwlocatie (oude sporthal) Beekdal in Haaren. Uit de antwoorden blijkt dat er gewacht wordt op de nutsbedrijven voor het bouwrijp maken van de grond. Door de oplopende vraag naar stroom zijn de wachttijden verder toegenomen. Het college zet in op het bouwrijp maken van de grond rond of na de bouwvakantie.

PGB houdt de ontwikkelingen in de gaten en hoopt dat deze plek snel verandert van een ‘doorn in het oog’ naar een visitekaartje voor Haaren.

Meer weten?

Www.partijgemeentebelangen.nl of Facebook/PGB Oisterwijk.

Fractie PGB