PGB over raadsbijeenkomsten

Afgelopen week waren er maar liefst 2 avonden met raadsbijeenkomsten. Op 7 en 10 februari ging het onder meer over het AZC, het middenterrein van KVL, de visie op het buitengebied en een vuurwerkverbod. Wil je weten wat PGB hiervan vond, lees dan snel verder.

AZC
PGB stemde in met een verlenging van het AZC voor 25 jaar, op basis van de huidige aantallen. Het COA investeert flink in de gebouwen. Mensen kunnen er dan ook fatsoenlijk wonen. Het COA ondersteunt na een vraag van PGB de gemeente ook bij vernieuwing van de onderwijsgebouwen. Voor ons is belangrijk dat het AZC voornamelijk mensen gaat opvangen die ook hun leven in onze regio gaan opbouwen. Daarnaast zijn de afspraken met COA nu duidelijker en steviger dan eerst. Veiligheid en communicatie blijven we nauw volgen, aldus raadslid Roel v/d Bersselaar.

KVL
Vanuit PGB gaf Carlo van Esch aan akkoord te kunnen gaan met de realisatie van 22 appartementen op het middenterrein van KVL. Eerder had hij al aangegeven dat we liever meer betaalbare woningen hadden gezien, maar daarover zijn nu eenmaal eerder al andere afspraken gemaakt. Verdere aandachtspunten voor ons waren draagvlak, parkeren en groen. Goed om te zien dat in het plan extra groen is opgenomen. Belanghebbenden zijn nu aan zet om te reageren op het plan.

Haarendijk
Femke Pijnenburg stelde vanuit PGB vragen over de bouwplannen voor Haarendijk 6a in Haaren. Wij vernamen dat er voor juli 2022 niks gedaan kon worden vanwege de vaststelling van de Woonzorgvisie. De wethouder antwoordde hierop dat dit niet het geval is en dat de initiatiefnemers zijn uitgenodigd een principeverzoek in te dienen. Wij zijn erg benieuwd naar de verdere stappen in dit bouwplan!

Wingerd
Ons raadslid Jan de Laat vroeg de portefeuillehouder of hij nog steeds achter het antwoord staat dat de bewoners van het tijdelijke project De Wingerd niet zomaar op straat komen te staan. Hij gaf aan dat de verantwoordelijkheid in eerste instantie ligt bij Leystromen. Die begeleidt de bewoners bij een goede doorstart en zij zullen niet de dupe worden van het mislukken van het experiment.

Buitengebied
Na inwoners en andere betrokkenen, konden we nu als PGB ook voor enkele onderwerpen aangeven wat we willen met ons mooie buitengebied. Boomteelt moet zich kunnen ontwikkelen, maar niet overal in de gemeente, zo gaf ons raadslid Johan v/d Brand aan. Voor geur willen we op de meeste plaatsen strengere normen hanteren, zoals nu al in Haaren. Ruimte voor Ruimte mag op een aantal plaatsen, daar waar het passend is. En dat geldt wat ons betreft ook voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB), waarbij wellicht de Haarense uitgangspunten gehanteerd kunnen worden. PGB wil vooral zoeken naar balans voor het totale buitengebied. Daarover praten we graag nog eens door in de raad.

Vuurwerk
De kwestie rondom een vuurwerkverbod in onze gemeente leidde niet tot een knallende discussie. Al snel bleek dat een volledig verbod niet zomaar mogelijk is. PGB wil niet vooruitlopen op de landelijke regels. Wat ons betreft in ieder geval geen vroegtijdig lokaal totaal vuurwerkverbod, zo gaf Marieke Moorman namens PGB aan. We praten wel nog graag door over verboden rondom gebieden zoals verzorgingshuizen of de kinderboerderij.