Coalitieplannen voor akkoord naar achterban

De onderhandelaars van PGB, VVD en D66 hebben nog net voor kerst een akkoord bereikt. Onder leiding van formateur Gerard Vrenken hebben de partijen de hoofdlijnen vastgelegd in heldere afspraken. Deze bieden voldoende ruimte om in te spelen op actuele of onvoorziene ontwikkelingen, maar zijn tevens leidend en ondubbelzinnig.

De plannen worden nu aan de eigen achterban voorgelegd, waarna uiterlijk 29 december instemming volgt. Daarna wordt het coalitieakkoord openbaar en kan het besproken worden op 4 januari met de nieuwe gemeenteraad.