Raadsleden bedankt!

Op 4 januari a.s. treedt de nieuwe gemeenteraad aan. Dus ook de nieuwe raadsleden van PGB. Dat betekent ook afscheid nemen van de raadsleden die niet terugkeren… In de laatste vergadering van de oude raad, hebben we inmiddels afscheid genomen van Rob van Seters, Ingrid van Boven en Jurgen Bogers. Per 1 januari a.s. zit hun taak als raadslid er ook daadwerkelijk op. Hierbij willen we ze vanuit PGB nogmaals ontzettend bedanken voor hun inzet in de raad in de afgelopen periode!!