Welke regels gelden in onze ‘nieuwe’ gemeente?

Vanaf 1 januari maakt het dorp Haaren onderdeel uit van de gemeente Oisterwijk. Dat betekent ook dat er een keuze gemaakt moet worden welke regels er gaan gelden, zeker als er verschillen zijn. De nieuwe gemeenteraad, die recent is gekozen, moet dat beslissen tijdens de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling op 4 januari. Als u nog aandachtspunten heeft, geef ze dan door aan PGB!

Voorbereiding 26 november

Op 26 november vond er al een bijeenkomst plaats. Daarin was een voorstel aan de orde welke regels gaan gelden voor de nieuwe gemeente Oisterwijk. De politiek heeft op dat moment al vragen kunnen stellen en opmerkingen kunnen maken hierover. Als PGB hebben we vooraf een aantal vragen gesteld, onder meer over de te hanteren tarieven, de geurnormen en het subsidiebeleid. Op basis van de antwoorden kunnen wij ons vinden in het voorstel.

Aanpassingen

Mede naar aanleiding van onze vragen is het voorstel over geurnormen aangepast. Zo blijft de huidige geurverordening in Haaren bestaan, tot de raad nieuw uniform geurbeleid voor heel gemeente Oisterwijk bepaalt. Daarnaast verandert er voorlopig niks op gebied van subsidies, zo hebben wij begrepen. De Haarense verenigingen krijgen de komende jaren nog hetzelfde als voorheen. Ook dat biedt de mogelijkheid om de komende tijd toe te werken naar een uniformering van het beleid. Qua tarieven gelden per 2021 de Oisterwijkse tarieven. Over het algemeen pakt dit gunstig uit voor onze Haarense inwoners.

Opmerkingen

Het is een hele waslijst waarover de nieuwe raad op 4 januari een besluit moet nemen. Het kan derhalve zijn dat we als politiek iets over het hoofd zien. Mocht u derhalve nog opmerkingen hebben of suggesties willen meegeven, dan kan dat nu nog. Stuur dan een mail naar info@partijgemeentebelangen.nl. Liefst voor de kerst, zodat wij kunnen beoordelen of en zo ja wat wij kunnen of moeten doen met de input. Wij houden u  dan in ieder geval op de hoogte!

Carlo van Esch, fractievoorzitter Partij Gemeente Belangen (PGB)