Coalitieakkoord Oisterwijk in de steigers

PGB, VVD en D66 hebben afgelopen week in goede sfeer coalitiegesprekken gevoerd onder leiding van formateur Gerard Vrenken. Het gezamenlijk coalitieakkoord 2021-2026 staat inmiddels in de steigers en zal naar verwachting 4 januari a.s. ter vaststelling worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. De beoogde coalitie kiest voor een akkoord op hoofdlijnen, met voldoende ruimte voor het college en gemeenteraad om er verder invulling aan te geven. Ook inwoners kunnen participeren.

Overige partijen aan zet

Inzet van alle betrokken partijen is om het coalitieakkoord nog voor kerst in concept gereed te hebben. Deze krappe tijdsplanning – in combinatie met alle Coronamaatregelen – laat geen ruimte om in deze fase ook inwoners te betrekken bij het proces. Wel kiezen PGB, VVD en D66 ervoor om de drie overige raadspartijen – PrO, CDA en Algemeen Belang – gelegenheid te geven hun suggesties en aanvullingen op het concept te geven. Daarna kan het definitieve concept tijdig naar de raad worden gestuurd en op 4 januari inhoudelijk worden besproken. Op die datum
worden dan tevens de drie nieuwe wethouders voorgedragen.