PGB en VVD met D66 om tafel in Oisterwijk

Informateur Gerard Vrenken heeft donderdagavond zijn advies uitgebracht om te komen tot een nieuwe coalitie in de gemeente Oisterwijk. Na verkennende gesprekken afgelopen week met alle partijen, adviseert hij PGB en VVD om D66 uit te nodigen als derde partij aan de onderhandelingstafel. Vrenken zal het formatieproces zelf als formateur begeleiden en alle partners streven ernaar uiterlijk 1 januari helderheid te verschaffen. Op die datum voegt Haaren zich immers bij de gemeente Oisterwijk en is een nieuw gemeentebestuur zeer gewenst.

Nieuw elan

Een coalitie van PGB, VVD en D66 biedt volgens Vrenken het meeste uitzicht op een vruchtbare samenwerking de komende jaren. De twee grootste partijen PGB en VVD hebben samen met D66 voldoende programmatische raakvlakken en bieden bovendien garanties voor een stabiel bestuur. D66 slaagde er afgelopen verkiezingen in om van 0 naar 2 zetels te gaan en kan als nieuwkomer zorgen voor nieuw elan en een verfrissende manier van besturen.
Hoewel er onvoldoende draagvlak is voor een raadsprogramma, ligt er een uitdaging om bij het opstellen van een coalitieakkoord op enige manier rekening te houden met de opvatting van de andere partijen.

Transparant proces

Elke partij levert 1 wethouder voor het nieuw te vormen college, waarmee burgemeester Janssen weer 3 wethouders naast zich krijgt. Geschikte kandidaten dienen in elk geval binding te hebben met de lokale samenleving of die snel te kunnen opbouwen. Op advies van de formateur vinden de onderhandelingen vertrouwelijk plaats en niet in de openbaarheid. Tijdens het formatieproces wordt wel optimale transparantie nagestreefd, door behaalde resultaten tussentijds te communiceren. Een nieuw college kan dan zo spoedig mogelijk na de jaarwisseling worden benoemd.