Raadsbreed akkoord in grote lijnen gereed

De vertegenwoordigers van de 5 Oisterwijkse politieke partijen hebben donderdag 19 april, onder leiding van informateur Piet de Kroon, in concept een raadsbreed akkoord afgerond. Hierin ligt vast hoe zij met elkaar, maar vooral ook met de inwoners willen samenwerken. Daarnaast hebben ze afspraken gemaakt over de belangrijkste maatschappelijke thema’s, vooral op hoofdlijnen.

De komende week worden de laatste puntjes op de i gezet en bespreken de vertegenwoordigers het raadsbreed akkoord met hun achterban.

Naar verwachting wordt het raadsbreed akkoord in de loop van volgende week openbaar gemaakt. De politieke partijen bespreken dit vervolgens in hun Algemene Ledenvergaderingen.

Denk mee over het raadsakkoord

De politieke partijen horen graag wat onze inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen van het raadsbreed akkoord vinden. Op 14 mei worden in Oisterwijk en in Moergestel bijeenkomsten georganiseerd om daarover in gesprek te gaan.

De raadsleden nodigen de inwoners en andere geïnteresseerden van harte uit om aan de bijeenkomsten deel te nemen om hun ideeën over het raadsbreed akkoord samen te bespreken.

Raadsvergadering 17 mei

Het raadsbreed akkoord wordt in de raadsvergadering van 17 mei door de gemeenteraad besproken.