PGB over raadsvergadering

 

In de laatste raadsvergadering van dit jaar, stonden verschillende onderwerpen op de agenda. Bij het Dienstverleningsbeleid, de Transitievisie Warmte en de Visie op Beschermd Wonen hebben we al stil gestaan. Daarom gaan we nu in op een aantal andere punten die vanuit PGB zijn ingebracht.

Carnavalswagens


Naar aanleiding van berichten in de media over het vervoeren van personen op carnavalswagens, vroeg ons raadslid Marieke Moorman in het vragenhalfuur naar het standpunt van het college hierover. Namens het Haarense carnavalsleven werd er ingesproken in de raadsvergadering. PGB heeft het college vervolgens opgeroepen om het gesprek niet enkel te voeren met degenen die een aanvraag tot ontheffing doen. En dat het belangrijk is dat, als er een wijziging in standpunt of regels gaat komen, dit snel gecommuniceerd wordt. Het is immers (hopelijk) zo carnaval!

APV
Ook sprak Marieke Moorman in het kader van de APV over carbidschieten en de opruimplicht van hondenpoep in het buitengebied. Wat betreft carbidschieten begrijpt PGB het verbod voor dit jaar, net als vorig jaar. Met het bestaande tijdelijke landelijke vuurwerkverbod, willen we geen extra slachtoffers door verkeerd carbid gebruik. Als aandachtspunt gaven we wel mee dat er goed gecommuniceerd moet worden over dit verbod.

Wat betreft de honden in het buitengebied wordt met partners uit de natuur en het buitengebied nog eens gekeken naar de huidige regels voor aanlijnen en opruimen. Een goede zaak, volgens PGB. Mocht er reden zijn tot aanpassing van de regels, komt het college met een voorstel.

 

Winterterras
Ons raadslid Jan de Laat vroeg of het college in overleg met de ondernemers en de centrummanager wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ondernemers tegemoet te komen, nu het winterterras geen doorgang kan vinden. Het college gaat met hen in gesprek om te bekijken wat er wel mogelijk is. PGB is benieuwd naar de uitkomsten daarvan.

Nieuwjaar
En zo zit het jaar er alweer bijna op. Het eerste jaar dat de kern Haaren onderdeel is van de gemeente Oisterwijk. Ook in 2022 staat PGB klaar voor alle inwoners. Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Fractie PGB